HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Rozpočtová dohoda zmenšuje ambície EÚ v technologických a inovačných programoch

Aktualita

Ursula von der Leyen, Charles Michel

Nová dohoda o rozpočte, na ktorej sa 21. júla 2020 dohodli vedúci predstavitelia EÚ, zníži rozsah širokého spektra programov vrátane novo navrhovaného programu v oblasti zdravia, ale zabezpečí rozpočty na obranný a vesmírny výskum.

K dohode došlo v piaty deň maratónskeho samitu, na ktorom hlavy štátov dohadovali dlhodobý rozpočet EÚ a postpandemický plán hospodárskej obnovy.

Pokiaľ ide o vedu a výskum, Horizont Európa, budúci program EÚ v oblasti výskumu a inovácií, získa rozpočet porovnateľnej podpory vo výške 80,9 miliardy EUR. Tento údaj je výrazne nižší ako navrhovaných 94,4 miliárd EUR predložených Európskou komisiou v máji 2020, pričom rozpočet na programy výskumu a vývoja sa počas summitu viackrát znížil.

Súčasne ďalšie programy s ambicióznymi programami v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií zaznamenali v máji 2020 výrazné zníženie údajov, ktoré navrhla EK.

Z 4,4 miliárd EUR, ktoré boli navrhnuté v máji 2020, sa rozpočet EU4Health znížil na 1,67 miliardy EUR. EK navrhla program, ktorý má pomôcť vyrovnať sa so zdravotnými následkami COVID-19 na úrovni celej EÚ, a nie na úrovni jednotlivých krajín. Predchádzajúce pokusy o vytvorenie rozsiahleho programu EÚ v oblasti zdravia vyústili do naliehania členských štátov, aby výkonný orgán EÚ sa držal mimo svojich národných programov v oblasti zdravia, hoci len pred niekoľkými týždňami to vyzeralo, že COVID-19 posunul politický impulz v prospech EK.

InvestEU, systém na podporu súkromných a verejných investícií, mohol znížiť rozpočet na 6,9 miliardy EUR. V rozpočtovom pláne EK mal program získať 30,3 miliardy EUR, z čoho 3,11 miliardy EUR bolo vyčlenených na výskumné a inovačné projekty.

Programu Erasmus +, akademickému výmennému programu EÚ, bude pridelených 21,2 miliárd EUR, čo je približne o 5 miliárd EUR menej, ako sa pôvodne plánovalo. Napriek zníženiu bude mať program stále podstatne viac, ako má teraz. V rozpočtovom období 2014 – 2020 bolo programu Erasmus + pridelených 14,7 miliárd EUR na pomoc 4 miliónom Európanov pri štúdiu, odbornej príprave a získavaní skúseností v zahraničí.

Rozpočet pre Digitálnu Európu (Digital Europe) bol dohodnutý na 6,76 miliardy EUR, čo je menej ako návrh EK na 8,19 miliardy EUR. Program je zameraný na podporu investícií do kľúčových digitálnych technológií, ako sú vysokovýkonné počítače, umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť. Digitálna Európa bude pracovať na synergii s programom Horizont Európa a inovačným programom prepojenia EÚ (Nástroj na prepojenie Európy – Connecting Europe Facility) s cieľom digitalizovať hospodárstvo.

Rozpočet Európskeho obranného fondu (European Space Programme) bude 7 miliárd EUR, čo je menej, ako navrhuje EK vo výške 8 miliárd EUR. Peniaze sa investujú do spoločností – veľkých aj malých -, ktoré pracujú na technológiách a inováciách, ktoré by mohli zlepšiť konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu.

Rozpočet pre Európsky vesmírny program (European Space Programme) bol zachovaný na 13,2 miliárd EUR, z čoho 8 miliárd EUR bude investovaných do satelitného navigačného systému Galileo a 0,48 miliárd EUR na program Copernicus, európsky program pozorovania Zeme.

Rozpočty na projekt Termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) a Euratom zostávajú nezmenené na úrovni 5 miliárd EUR, respektíve 1,8 miliardy EUR.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 21.7.2020, autor: rpa