HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Rozbiehame spoluprácu s jednou z najprestížnejších univerzít sveta – Massachusetts Institute of Technology

Aktualita

Slovenským vedcom sa otvárajú dvere k spolupráci so svetovou špičkou. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a štátny tajomník Dušan Velič sa virtuálne stretli so zástupcami Massachusetts Institute of Technology (MIT), Ministerstva zahraničných vecí SR a americkej ambasády na Slovensku. Témou rokovania bolo odštartovanie jedinečnej spolupráce a otvorenie fondu na podporu spoločných vedeckých projektov.

Ako oznámila vicepremiérka Veronika Remišová: „Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uzatvorilo dohodu s MIT s cieľom financovať spoločné projekty a výskumnú spoluprácu. Je to veľká príležitosť pre slovenských vedcov, aby získali praktické skúsenosti v prostredí špičkovej výskumnej inštitúcie.“ MIRRI SR každý rok formou grantov podporí dva až štyri projekty, do výšky 30 000 USD (cca 25 000 EURO) na projekt.

Ministerka Remišová a štátny tajomník Velič poďakovali partnerom za vzájomnú podporu pri vytvorení spoločného fondu pre spoluprácu vedcov a študentov s Massachusettskou univerzitou. Ministerka investícií ocenila pomoc americkej ambasády v Bratislave pri aktivitách súvisiacich s fondom a pobytom našich vedcov v USA, ktorú deklarovala Chargé d’affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku Natasha Franceschi. Na stretnutí sa tiež diskutovalo o ďalších potenciálnych možnostiach spolupráce.

Ako zdôraznila vicepremiérka Remišová, ktorá pozvala predstaviteľov MIT na Slovensko: „Sme presvedčení, že veda, výskum a inovácie majú na Slovensku veľký potenciál, ktorý sa doteraz nepodarilo naplno využiť. Preto budeme v oveľa väčšej miere podporovať výskum a inovatívne slovenské firmy, ktorých riešenia majú predpoklad uspieť na domácom ale i globálnom trhu. Inovácie chceme tiež dostať do regiónov, aby priamo tam ľudia vďaka nim získali pracovnú perspektívu hodnú 21. storočia, vyššie mzdy a lepšiu kvalitu života.“

Massachusetts Institute of Technology je jednou z najlepších univerzít na svete najmä v oblasti prírodných, technických, ale aj spoločenských vied. Samotný fond umožní spoluprácu a podporu našich špičkových vedcov a študentov s partnermi z MIT vo forme malých grantov zameraných na riešenie konkrétneho problému. MIRRI vložilo do fondu jednorazový vklad vo výške 225 000 USD.

„Medzi absolventmi alebo vedcami Massachusetts Institute of Technology je takmer 100 laureátov Nobelovej ceny, približne 30 víťazov Turingovej ceny za technický prínos počítačovej komunite či 41 astronautov, alebo 16 vedeckých vedúcich predstaviteľov U.S. Air Force. Táto dohoda medzi Slovenskom a MIT prepojí najlepších slovenských vedcov s jednou z najlepších univerzít na svete, posilní spoluprácu medzi tými najlepšími a najbystrejšími z oboch našich krajín,” upozornila Chargé d’affaires Franceschi.

Vyhlásenie samotnej výzvy a výber projektov bude v gescii MIT, pričom ministerstvo investícií bude mať poradný hlas. Prvá výzva na podávanie projektov bude otvorená od septembra do decembra 2021. O možnosti získať podporu z fondu bude MIRRI SR informovať aj priamo univerzity a verejné výskumné inštitúcie. Finálna informácia o zverejnení výzvy bude zverejnená v priebehu septembra 2021 okrem stránky MIT aj na web stránke www.mirri.gov.sk.

Zdroj: MIRRI; MIT, zverejnené: 13. 5. 2021, autor: rpa