HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Aktualita

Ročenka regionálneho rozvoja 2021. Zdroj: https://imb-bmi.org

Vo verejnej politike sú populárne zaklínadlá ako informované rozhodovanie sa, decentralizácia, databázy údajov, verejné inštitúty a podpora vedy a výskumu. Pamätám sa na klientsky ústretové riešenia, to bolo v roku 2004 v súvislosti s plánom na jednotný výber daní, ciel a odvodov. A najnovšie počúvame o pomoci regiónom na diaľku z bohatej Bratislavy. V takej situácii je dobré neprepadať panike a robiť si svoje.

Takým počinom je vydanie Ročenky regionálneho výskumu 2021, ktorá mapuje témy roku 2020. Desať recenzovaných príspevkov prešlo sitom zo sedemnástich abstraktov a na kvalitu dohliadala vedecká rada zložená z prof. Dulebu z Prešovskej univerzity a SFPA, prof. Kahanca zo Stredoeurópskej univerzity a doc. Smatanovej z STU. S organizáciou a editovaním mi pomáhal Jakub Csabay, ktorý finišuje svoj doktorát na Cambridgeskej univerzite.

Ročenka upozorňuje na to, že v roku 2020 sa výrazne oslabila dôvera vo verejné inštitúcie, čo má na rozvoj spoločnosti katastrofálne dôsledky. Demonštráciou odcudzenia sa regiónov a vlády je aj vládne programové vyhlásenie, ktoré ustrnulo v centralistickom prístupe plošných, keynesiánskych investícií.

Prvé reakcie čitateľov naznačujú, že Ročenke sa darí mapovať široký tematický záber regionálnej politiky. Pestrosť, odbornosť, dôraz na argumentáciu – vrátane kvantitatívne podloženej – a praktické odporúčania sú jej najčastejšie spomínané charakteristiky. V jednotlivých kapitolách sa autori venujú teórii a jej implikáciám, absencii špecializovaného pracoviska, existujúcemu výskumu a prameňom údajov so zameraním na marginalizované rómske komunity. Analyzujú problémy v politike bývania marginalizovaných komunít, podmienky zahraničnej spolupráce VÚC (paradiplomacie) a možnosti využitia lokalizačných údajov mobilnej siete na identifikovanie funkčných regiónov. Upozorňujú na nízku transparentnosť, centralizáciu a neefektívnosť využívania eurofondov, neuskutočnený prechod na hodnotový systém a na zvyšovanie sadzieb daní z nehnuteľností a na úmeru čím vyššia nezamestnanosť v okrese, tým vyššia podpora antisystémových strán a nedôvery.

Ročenka je platformou pre výmenu informácií a podkladov pre tvorbu politík. Ambíciou je, aby vychádzala každý rok, mierila čoraz viac na miestnu ekonomiku a poskytovala priestor aj mladým výskumníkom a praktikom. A keď jedného dňa bude záujem, aby bola poruke ako inšpirácia pre tvorbu a šikovné zrkadlo pre odpočet aktivít verejnej správy a špeciálneho ministerstva pre regionálny rozvoj.

Viac informácií:

Ročenka regionálneho rozvoja 2021

Zdroj: https://hnonline.sk; https://imb-bmi.org, zverejnené: 24. 2. 2022, autor: rpa