HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Roadshow 2021 – V akej Európe chceš žiť ty?

Aktualita

Cieľom roadshow je zaujímavými debatami, súťažami a zábavou pre všetky vekové kategórie osloviť čo najviac našich občanov žijúcich v regiónoch Slovenska. Tešíme sa na spoločnú diskusiu o tom, čo pre nás členstvo v EÚ znamená, čo nám prináša, ale najmä o tom, akú Úniu chcú naši občania v budúcnosti mať. Roadshow tiež ponúka výbornú príležitosť vyjadriť svoj názor na fungovanie Európskej únie, jednak priamo počas diskusie v slovenských mestách a obciach, ale aj pomocou online platformy future.europa.eu.

Roadshow je naplánovaná od 22. do 27. 8. 2021 a navštívi celkovo 25 (slovenských) miest a obcí.

Hlavný program bude vždy popoludní od 14:00 do 19:00 v týchto mestách:

  • Žilina (23.8)
  • Poprad (24.8)
  • Košice (25.8)
  • Banská Bystrica (26.8)
  • Bratislava (27.8.)

Počas roadshow budete môcť diskutovať o témach týkajúcich sa Európskej únie so zaujímavými hosťami, vrátane predstaviteľov verejného života, rezortu diplomacie poslancov Národnej rady SR a Európskeho parlamentu, ako aj so zástupcami európskych inštitúcií na Slovensku a mnohými ďalšími. Súčasťou programu budú aj sprievodné kultúrne a interaktívne podujatia, súťaže a hry.

Z ďalších miest navštívime:

  • Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín a Považskú Bystricu (22.8.)
  • Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrbské Pleso a Kežmarok (23.8.)
  • Levoču, Spišskú Novú Ves, Prešov a Trebišov (24.8.)
  • Rožňavu, Rimavskú Sobotu, Lučenec a Zvolen (25.8.)
  • Nitru, Trnavu, Senec a Komárno (26.8.)

Zdroj: https://www.mzv.sk, zverejnené: 13. 8. 2021, autor: rpa