HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Registrácia na QMC Hands-on Summer Workshop je otvorená

Aktualita

Pozvánka na podujatie
QMC Hands-on Summer Workshop. Zdroj: SAV

V dňoch 20. – 23. júna 2022 sa uskutoční workshop zameraný na metódy kvantového Monte Carla (Quantum Monte Carlo, QMC), ktorý organizuje európske centrum excelentnosti v exascale počítaní TREX v spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC (NCC pre HPC), Slovenskou akadémiou vied (SAV) a  Fyzikálnym ústavom SAV, v. v. i.

Workshop sa uskutoční prezenčne na Slovensku a účastníci budú mať možnosť získať komplexný teoretický prehlaď aj praktické skúsenosti s metódami kvantového Monte Carla a ich aplikáciou na molekulárne (kódy Quantum Package and CHAMP) a periodické systémy (TurboRVB). Prednášky a školenia budú viesť poprední svetoví odborníci, ktorí sú súčasťou európskeho centra excelentnosti TREX.

Pre záujemcov je pripravený:

  • Všeobecný prehľad o základoch QMC metódy a ich adaptácii pre simulácie molekulárnych a periodických systémov.
  • Prehlaď o vysoko aktuálnych témach v molekulárnych, kryštalických a nízkorozmerných systémoch. 
  • Praktické cvičenia a  simulácie s využitím QMC pomocou programov  CHAMP a TurboRVB.

Registrácia

Viac informácií

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 1. 3. 2022, autor: rpa