HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prvá otvorená výzva AI4copernicus v 4 priemyselných oblastiach: energetika, bezpečnosť, zdravie, poľnohospodárstvo

Aktualita

Nižšie si môžete stiahnuť dokumenty pre 1. kolo otvorených výziev pre návrhy v min. TRL5. Príjemcovia sú konzorciá špičkových a najmenej 1 nízko technologických MSP. Celkové dostupné finančné prostriedky EÚ: 900 000 EUR. Maximálne financovanie na projekt

  • 150 000 EUR pre konzorciá s 3 partnermi
  • do 120 000 EUR pre konzorciá s 2 partnermi

>>> Všetky dokumenty si môžete stiahnuť tu <<<

Medzi činnosti, ktoré sú výzvou podporené, patria vývoj a testovanie technických riešení AI, ktoré reagujú na priemyselné výzvy využívaním zdrojov AI a údajov z pozorovania Zeme so zameraním na 4 priemyselné oblasti – energetika, bezpečnosť, zdravie, poľnohospodárstvo.

Termín podania návrhu je 30.9.2021

Zdroj: https://ai4copernicus-project.eu/1st-round-of-open-calls-now-open/, publikované 23.8., pew