HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prieskum SAV: Očkovaciu lotériu väčšina respondentov neschvaľuje

Aktualita

Titulný obrázok

Očkovaciu lotériu a odmeny za presviedčanie na očkovanie väčšina respondentov neschvaľuje, populárne sú však medzi tými, ktorí sa ešte len chystajú dať sa zaočkovať. Zahraničnú dovolenku si oproti minulému letu naplánoval takmer dvojnásobok ľudí. To sú zistenia kontinuálneho prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, ktorý iniciuje SAV, MNFORCE a Seesame.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sme zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, a štyrikrát v roku 2021.

Desiata vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 15. 7. až 20. 7. 2021. V tomto období bola na Slovensku priaznivá epidemiologická situácia a naďalej klesali počty hospitalizovaných. Očkovanie bolo otvorené pre všetkých nad 12 rokov a počet čakajúcich na vakcínu v čakárni klesal. Viaceré očkovacie centrá začali očkovať bez registrácie. Presné pravidlá očkovacej lotérie a sprostredkovateľského bonusu však v tomto období ešte neboli zverejnené.

Možnosť výhry v lotérii by zmenila názor iba 6,8 % z tých, ktorí sa neplánujú očkovať

Na otázku: „Vláda chce pre všetkých zaočkovaných spustiť lotériu, v ktorej sa budú dať vyhrať až 2-milióny EUR. Schvaľujte tento nápad?“ odpovedalo áno 24,3 % respondentov. Naopak, tento nápad neschvaľuje 64,1 % respondentov a 11,6 % na to nemá názor. Očkovaciu lotériu najviac schvaľujú respondenti, ktorí sa ešte len chcú dať zaočkovať (57,9 %). Iba 6,8 % respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať uviedlo, že možnosť vyhrať v očkovacej lotérii by zmenila ich postoj.

Na otázku „Vláda rozhodla, že bude odmeňovať tých, ktorí presvedčia iných, aby sa dali zaočkovať. Schvaľujete tento nápad?“ odpovedalo áno 22,4 % respondentov. Naopak, tento nápad neschvaľuje 69,4 % respondentov a 8,2 % na to nemá názor. Odmenu za presviedčanie na zaočkovanie najviac schvaľujú respondenti, ktorí sa ešte len chcú dať zaočkovať (62,6 %). Iba 8,1 % respondentov, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať uviedlo, že ak by im za očkovanie ponúkli peniaze, tak by to zmenilo ich postoj.

Dovolenka v zahraničí častejšie ako minulé leto

Dovolenku v zahraničí plánuje 9,7 % respondentov a na takejto dovolenke v zahraničí už bolo 4,6 % respondentov. 77,3 % respondentov dovolenku v zahraničí neplánuje a 8,4 % ešte nie je rozhodnutých. Respondenti, ktorí už absolvovali dovolenku v zahraničí, prípadne ju ešte len plánujú, sú zaočkovaní o niečo viac ako celá populácia a paradoxne sa zároveň sa o niečo viac obávajú epidémie.

Podľa výskumu ASMS zo septembra 2020 realizovalo minulé leto dovolenku v zahraničí len 7,5 % respondentov, takže ak by sa všetky plány na tohtoročné zahraničné dovolenky aj uskutočnili, tak by toto leto do zahraničia na dovolenky vycestovalo v porovnaní s minulým takmer dvakrát viac respondentov (14,3 %).

Viac ako štvrtina respondentov (25,7 %) odpovedala, že epidémia zmenila ich plány na dovolenku (či už domácu alebo zahraničnú) a kvôli nej radšej nikam necestujú. Ďalšia štvrtina respondentov (24,7 %) sa chystá na dovolenku aj napriek epidémii a takmer polovica (49,6 %) by na dovolenku aj tak asi nikam nešla.

Ako uzatvoril Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV: „Očkovacia lotéria a odmeny za presviedčanie na očkovanie nie sú v populácii príliš populárne, ale oceňujú ich najmä tí, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať. Pre túto skupinu respondentov to môže byť dôležitý motivačný faktor zrealizovať svoje odkladané .“

Ako dodala Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV: „Očkovacia lotéria a odmeny môžu presvedčiť len malú časť z tých, ktorí očkovanie zatiaľ celkom odmietajú. Je však dôležité pripomenúť, že ľudí odmietajúcich očkovanie by v podstatne vyššej miere – viac než dvojnásobnej – presvedčila možnosť zaočkovať sa u svojho všeobecného lekára.“

Dáta zo série výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát (http://sasd.sav.sk). Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke https://www.akosamateslovensko.sk/.

Zdroj: SAV, zverejnené: 6. 8. 2021, autor: rpa