HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prestížny rebríček top 1 000 univerzít sveta: Slovensko má jediného zástupcu

Aktualita

Prestížny rebríček tisíc top univerzít sveta: Slovensko má len jediného zástupcu, výrazne však poskočil

Prestížnemu rebríčku najlepších univerzít na svete opäť dominujú univerzity z USA. Do prvej desiatky hodnotenia ARWU (Academic Ranking of World Universities) sa okrem ôsmich zástupcov USA prebojovali aj dve britské univerzity – Cambridge a Oxford.

Kým medzi tisíckou najlepších univerzít sveta je len jediný slovenský zástupca, Česko ich tam má sedem a Maďarsko päť.

Takzvaný šanghajský rebríček patrí medzi najsledovanejšie medzinárodné hodnotenia univerzít. Sústredí sa predovšetkým na vedeckú a výskumnú úroveň inštitúcií, pre hodnotenie svetových univerzít využíva šesť ukazovateľov, vrátane počtu článkov publikovaných v časopisoch Nature a Science.

Sleduje tiež počet najčastejšie citovaných vedcov v databáze Highly cited Researchers či počet držiteľov Nobelovej ceny spätých s danou inštitúciou.

Od začiatku zostavovania od roku 2003 sa na čele rebríčka ARWU drží americká Harvardova univerzita. Oproti vlaňajšku sa nič nezmenilo ani na druhom až šiestom mieste.

Po Harvarde nasleduje Stanfordova univerzita, Cambridgeská univerzita, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kalifornská univerzita v Berkeley a Princetonská univerzita. Druhý britský zástupca v prvej desiatke – Oxfordská univerzita – si oproti vlaňajšku pohoršila a zo siedmeho sa prepadla na deviate miesto.

Do prvej päťdesiatky najlepších univerzít sveta sa okrem zástupcov USA a Británie dostali ešte univerzity z Francúzska, Švajčiarska, Kanady, Japonska, Číny, Dánska, Austrálie a Švédska. Najlepšia nemecká univerzita – univerzita v Mníchove – je až na 51. mieste.

UK v siedmej stovke

Slovensko má v rebríčku tisícky univerzít už druhý rok v rade len jediného zástupcu. Na delenej 601. až 700. priečke figuruje Univerzita Komenského v Bratislave. Ide o výrazne vyššie umiestnenie oproti minulému roku, kedy bola až v deviatej stovke.

V roku 2018 sa okrem UK do rebríčka na delenom 801. až 900. mieste dostala aj Slovenská technická univerzita v Bratislave.

Ako uviedol rektor UK Marek Števček: „Naším cieľom je neustále zlepšovať kvalitu výučby a vedy. Z pohľadu vzdelávania sme za ostatný rok urobili značný pokrok v skvalitňovaní online vzdelávania, čo nám pomáha aj pri zvládaní pandémie. V oblasti vedy zavádzame napríklad projekt inkubátora nápadov v spolupráci s komerčným sektorom vo Vedeckom parku UK, plánujeme spustiť projekt oslovujúci špičkových postdoktorandov a sme úspešní pri získavaní prestížnych európskych grantov Horizont 2020, kde sme doteraz participovali na 22 projektoch.“

V Česku vládne Karlova univerzita

Najlepšie zo siedmich českých univerzít sa tento rok v rebríčku rovnako ako vlani umiestnila pražská Karlova univerzita, ktorá obsadila delenú 201. až 300. priečku.

Nasleduje Univerzita Palackého v Olomouci, ktorá si udržala minuloročnú 501. až 600. pozíciu. Delené 601. až 700. miesto obsadila brnenská Masarykova univerzita, na 701. až 800. priečke sa umiestnilo České vysoké učenie technické v Prahe.

Rebríček akademického hodnotenia svetových univerzít (Academic Ranking of World Universities, ARWU) známy ako Šanghajský rebríček sa zameriava predovšetkým na vedeckú a výskumnú úroveň inštitúcií. Na hodnotenie svetových univerzít využíva šesť ukazovateľov:

  • absolventi inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu,
  • zamestnanci inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu,
  • počet najviac citovaných výskumníkov,
  • počet publikácií vo vedeckých časopisoch,
  • počet publikácií indexovaných v Social Science Citation Index alebo v Social Citation Index-Expanded,
  • vážené skóre predchádzajúcich piatich kritérií v pomere k počtu vedeckých pracovníkov.

Viac informácií

Academic Ranking of World Universities

Zdroj: ARWU; HN; UNIBA, zverejnené: 17.8.2020, autor: rpa