HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Prehľad COVID-19 výskumných aktivít a služieb EMBL

Aktualita

Základné pokroky v molekulárnej biológii dosiahnuté EMBL (European Molecular Biology Laboratory) zohrali kľúčovú úlohu pri poskytovaní nových liečebných postupov a vakcín proti SARS-CoV-2. EMBL počas pandémie aktívne prispieva k objavnému výskumu SARS-CoV-2 a poskytuje experimentálnu a dátovú infraštruktúru vedeckej komunite používateľov v členských štátoch.

V tomto dokumente sa nachádza zhrnutie výskumných aktivít a služieb súvisiacich s výskumom COVID-19 k 4. marcu 2021. Dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Zdroj: EMBL, zverejnené: 30.3.2021, autor: akr