HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podpora a financovanie inovácií na Slovensku

Aktualita

Slovak Business Agency v spolupráci s Fondom inovácií a technológií, Centrom vedecko-technických informácií SR vás pozývajú na seminár ,,Podpora a financovanie inovácií na Slovensku„, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2015 (štvrtok) od 9:00 – 14:00h v Trenčíne (hotel Magnus).

Program

Registrácia