HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Podiel žien medzi vedcami v krajinách OECD

Aktualita

Image preview
Podiel žien medzi vedcami v krajinách OECD (na základe počtu zamestnancov). Zdroj: OECD

Podľa OECD, najvyšší podiel žien medzi vedcami má: Lotyšsko: 50,7 % Litva: 49 % Island: 46,4 % Kostarika: 44,3 % Portugalsko: 42,8 % Estónsko: 42,5 % Španielsko: 41,3 % Slovenská republika: 41 %.

OECD STI.Scorebord obsahuje viac ako 60 ukazovateľov o ženách v rôznych dimenziách vedy, techniky a inovácií. Patria sem štatistiky o ženách pracujúcich ako výskumníčky, vynálezkyne a držiteľky doktorátov. Mapujú aj zápis a promócie žien na terciárnej a doktorandskej úrovni, pričom ukazujú oblasti, v ktorých sú nedostatočne alebo nadmerne zastúpené.

Viac informácií:

In focus: OECD indicators on women in Science, Technology and Innovation

Zdroj: OECD, zverejnené: 21. 4. 2022, autor: rpa