HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Po COVID-19 Európa potrebuje nový prístup k odbornému vzdelávaniu a príprave

Aktualita

Almost half of EU pupils study vocational programmes - Product - Eurostat

Dnes zelený a digitálny prechod mení náš spôsob života, práce a interakcie a prepuknutie COVID-19 dramaticky urýchľuje väčšinu týchto zmien.

Vplyv pandémie na vyhliadky miliónov ľudí v Európe na pracovné príležitosti zdôrazňuje potrebu zmeniť zelený a digitálny prechod na príležitosti pre každého, aby sa zabezpečilo zotavenie z krízy.

To sa dá dosiahnuť, iba ak budú mať ľudia v Európe schopnosti zvládnuť vlnu týchto zmien, čo znamená bezprecedentné úsilie o zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu pracovných síl. Právo na celoživotné vzdelávanie je zakotvené v európskom pilieri sociálnych práv. Umožňuje dospelým učiť sa nové zručnosti a rozvíjať svoju kariéru počas celého života a je jadrom úsilia Európy o zotavenie.

Pandémia COVID-19 zvýraznila existujúcu priepasť v digitálnych zručnostiach a objavujú sa nové nerovnosti. Odborné vzdelávanie a príprava môžu hrať pri obnove rozhodujúcu úlohu. Pomohla miliónom ľudí na celom svete zarábať tým, že sa učia. Ale je to oveľa viac. Poskytuje mladým študujúcim počiatočné zručnosti, ktoré potrebujú pre úspešnú kariéru, a poskytuje dospelým prostriedky na ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu počas celého ich pracovného života.

Odborné vzdelávanie a príprava budú základným nástrojom, ktorý pomôže mladým ľuďom a dospelým nájsť si kvalitné zamestnanie, najmä po koronavírusovej kríze. Miera zamestnanosti čerstvých absolventov odbornej prípravy v Európe je takmer 80 %. Asi 60 % absolventov odborného vzdelávania si nájde prvé dlhodobé zamestnanie do jedného mesiaca po ukončení štúdia; 80 % po šiestich mesiacoch.

Najlepšia odpoveď na pandémiu zahŕňa nový impulz, ktorý stojí za odborným učením, čím sa stáva modernejším, atraktívnejším, flexibilnejším a vhodnejším pre digitálny vek a zelený prechod.

Európska agenda zručností od júla 2020 navrhuje kľúčové opatrenia na podporu zvyšovania kvalifikácie – zlepšenia existujúcich zručností – a rekvalifikácie alebo odbornej prípravy v oblasti nových zručností, čím sa posilní celoživotné vzdelávanie.

Súčasťou ambicióznej agendy je vôbec prvý komplexný politický rámec pre odborné vzdelávanie a prípravu na úrovni EÚ. Aj keď sú systémy odborného vzdelávania a prípravy v jednotlivých členských štátoch rozdielne, zásady a ciele sú zosúladené.

Táto forma vzdelávania by mala:

  • uspokojovať potreby zručností mladých i dospelých,
  • reagovať na potreby trhu práce a zabezpečiť aktívnu účasť v spoločnosti,
  • byť začlenená do hospodárskych, priemyselných a inovačných stratégií,
  • a zároveň by odborné programy mali obsahovať sociálnu a environmentálnu udržateľnosť.

Nastal čas konať. Posun smerom k digitalizácii, udržateľnosti a zelenšej budúcnosti ovplyvní všetky naše pracovné miesta.

Európsky týždeň odborných zručností 2020, ktorý sa konal 9.-13. novembra 2020, bol o týchto výzvach a o tom, ako ich môžeme premeniť na príležitosti. Tohtoročnou témou bolo odborné vzdelávanie a príprava na ekologický a digitálny prechod. Podujatie bolo organizované v úzkej spolupráci s nemeckým predsedníctvom Rady EÚ a bude plne digitálne, a teda široko prístupné.

Almost half of EU pupils study vocational programmes - Product - Eurostat

Zdroj: EK; https://sciencebusiness.net, zverejnené:14.11.2020, autor: rpa