HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Plány premeniť Spojené kráľovstvo na vedeckú superveľmoc sú ohrozené

Aktualita

Image of the UK
Správa „Superveľmoc vo vede a technológiách“: viac ako slogan? Zdroj: https://sciencebusiness.net

Vedecký a technologický výbor Snemovne lordov vyzval vládu Spojeného kráľovstva, aby predložila implementačný plán pre svoje ambiciózne vedecké a technologické ambície, inak riskujú, že sa stanú „prázdnymi heslami“.

V správe zverejnenej 4. augusta 2022 vedecký výbor Lordov uvádza, že priority načrtnuté v stratégii sú príliš široké a nestanovujú konkrétne ciele. Ako sa uvádza v správe: „Mal by existovať jasný plán implementácie vrátane merateľných cieľov a kľúčových výsledkov v prioritných oblastiach a vysvetlenie, ako budú dosiahnuté.“

Minulý rok vláda Spojeného kráľovstva oznámila stratégiu zameranú na premenu krajiny na „vedeckú a technickú superveľmoc do roku 2030“. Vláda tiež vo svojom preskúmaní výdavkov v roku 2021 oznámila, že verejné investície do výskumu a vývoja sa do roku 2024 zvýšia na 20-miliárd GBP z 9- miliárd GBP v roku 2017.

Podľa výboru mala vláda Spojeného kráľovstva „nekonzistentný prístup“ k medzinárodnej spolupráci v oblasti vedy a techniky. Neschopnosť zabezpečiť pričlenenie k programu Horizont Európa poškodilo reputáciu Spojeného kráľovstva. Ako sa ďalej uvádza v správe: „Vedecká stratégia naprieč vládami musí uznať dôležitosť medzinárodnej spolupráce a musia sa podniknúť kroky na opätovné vybudovanie reputácie Spojeného kráľovstva ako partnera.“

Správa vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom Spojeného kráľovstva v rozhovoroch s EÚ o pristúpení k jej programu v hodnote 95,5-miliardy EUR ako pridruženej krajiny. Pred Brexitom vedci v Spojenom kráľovstve vyčerpali z programu Horizont 2020 7-miliárd EUR, čo predstavuje 12,1 % všetkých udelených finančných prostriedkov.

Viac informácií:

Unfocused UK science and technology strategy risks “science superpower” becoming an empty slogan

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://committees.parliament.uk, zverejnené: 15. 8. 2022, autor: rpa