HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otázky smerníc EÚ o zahraničnom zasahovaní do výskumu

Aktualita

Mariya Gabriel, komisárka EÚ pre výskum. Foto: Európska únia

Príručka Európskej komisie sleduje množstvo politických iniciatív v iných západných krajinách zameraných na boj proti technologickej špionáži.

Európska komisia 19. januára 2022 zverejnila príručku, v ktorej radí národným výskumným organizáciám a univerzitám, ako sa vysporiadať so zasahovaním zo zahraničia, keďže obavy z technologickej špionáže z Číny sa zvyšujú a západný svet kolektívne zaujíma opatrnejší prístup k vedeckej spolupráci.

Usmernenia pomôžu EÚ chrániť jej „základné hodnoty, kľúčové výsledky výskumu a duševné aktíva“, uviedla komisárka EÚ pre výskum Maryia Gabriel.

Vysoká predstaviteľka Komisie to na brífingu o usmerneniach vyjadrila otvorenejšie a povedala, že pomôžu výskumným inštitúciám zablokovať „akcie, ktoré by mohli ohroziť technologické vedenie a suverenitu Európy“.

Komisia nedávno zmenila svoje motto pre medzinárodnú výskumnú spoluprácu z „Otvorená svetu“ na „Otvorená strategická autonómia“ v rámci obnovenia, ktoré obmedzilo prístup k financovaniu EÚ pre vedcov v krajinách, ktoré porušujú akademickú slobodu a práva duševného vlastníctva. Nechce zastaviť medzinárodnú spoluprácu, ale tvrdí, že prístup EÚ by mal byť založený na pozitívnom partnerskom programe spojenom s „konštruktívnym riadením“ rozdielov.

Príručka je tiež určená na podporu novo prepracovaného Európskeho výskumného priestoru (ERA), ktorý Komisia považuje za potenciálne ohrozený cudzími zásahmi z dôvodu jeho cieľov podporovať voľný pohyb výskumníkov, znalostí a technológií a podporovať spoluprácu medzi všetkými sektormi vo výskume a činnosti technologického rozvoja.

Návrhy na riešenie cudzieho zasahovania nie sú vyčerpávajúce ani povinné, ale uvádzajú niektoré spôsoby, ako by inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a výskumné organizácie EÚ mohli chrániť svoje základné hodnoty a chrániť zamestnancov, študentov, výsledky výskumu a majetok pred potenciálnymi hrozbami vyplývajúcimi z medzinárodnej spolupráce.

Napríklad na ochranu európskych hodnôt by univerzity mali identifikovať krajiny a partnerské inštitúcie, v ktorých je ohrozená akademická sloboda, a následne vykonať podrobnejšie hodnotenie výskumného, ​​vzdelávacieho a inštitucionálneho prostredia v danej krajine a v konkrétnej partnerskej inštitúcii, navrhujú usmernenia.

EÚ nasleduje príklad

Oznámenie nasleduje po iných politických iniciatívach v Kanade a USA, okrem iných krajín, zameraných na sprísnenie bezpečnosti pri výskumnej spolupráci, aby sa zabránilo úniku citlivých technológií do Číny alebo iných krajín, ktoré predstavujú vysoké bezpečnostné riziko.

Kanada teraz od výskumníkov vyžaduje, aby do žiadostí o grant, ktoré zahŕňajú spoluprácu so zahraničnými spoločnosťami, zahrnuli formulár na hodnotenie bezpečnostných rizík po tom, čo správa vládnych tajných služieb zistila, že zahraniční špióni sa zameriavajú na kanadské univerzity.

Austrália tiež zahrnula podobný formulár hodnotenia rizika do žiadostí o grant. V USA vláda zistila, že výskumníci z niekoľkých prominentných univerzít nezákonne skrývali väzby na čínske inštitúcie, zatiaľ čo vláda Spojeného kráľovstva tiež ponúka univerzitám bezpečnostné rady.

Komisia tvrdí, že sa rozhodla zostaviť príručku po tom, ako niekoľko členských štátov vyjadrilo bezpečnostné obavy súvisiace s ich investíciami do výskumu a inovácií.

Fínske ministerstvá školstva a zahraničných vecí sa spojili s univerzitami, aby vypracovali národné usmernenia pre bezpečnosť výskumu po tom, čo tamojšia spravodajská služba poukázala na zvyšujúcu sa úroveň špionážneho rizika z Číny.

Estónsko odsúdilo jedného zo svojich popredných morských vedcov na tri roky väzenia za špionáž pre Čínu.

Zdá sa však, že ostatné členské štáty sú menej opatrné alebo menej uvedomelé. Na posilnenie svojich väzieb s čínskou vládou Maďarsko prisľúbilo univerzite Fudan, že môže otvoriť kampus v Budapešti po tom, čo prinúti liberálnu Stredoeurópsku univerzitu presťahovať sa z Budapešti do Viedne.

V diskusii, ktorú v septembri 2021 zorganizoval osobitný výbor Európskeho parlamentu pre zahraničné zasahovanie, experti varovali, že EÚ by mala posilniť svoju obranu proti špionáži a cudziemu zasahovaniu.

Robert Dover, vedúci katedry kriminológie a sociológie na Hull University v Spojenom kráľovstve, výboru uviedol, že skupina kybernetických špiónov s názvom APT31, o ktorých sa predpokladá, že ich organizuje čínska vláda, sa nabúrava do zariadení na získavanie duševného vlastníctva.

Komisia dúfa, že usmernenia budú znamenať, že členské štáty EÚ, univerzity a výskumné ústavy budú lepšie chránené pred technologickou špionážou, zatiaľ čo budú pokračovať v spolupráci s medzinárodnými partnermi na spoločných projektoch.

Členské štáty očakávali od Komisie vypracovanie usmernení, pretože výskumníci a inovátori často nedokážu odhaliť cudzie mocnosti, ktoré zasahujú do výskumu alebo kradnú ich duševné vlastníctvo. Niektoré organizácie, najmä v menších krajinách, „nemajú prostriedky, povedomie alebo kapacity na riešenie tohto problému,“ uviedla vysoká predstaviteľka Európskej komisie.

Viac informácií:

Tackling R&I Foreign Interference

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 19. 1. 2022, autor: rpa