HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Organic Innovation Days – Call for innovations in the organic sector

Aktualita

Dňa 1. a 2. decembra 2015 bude TP Organics organizovať Organické Innovation Days. Jedným z hlavných cieľov podujatia je demonštrovať inovačný potenciál biopotravín a ekologického poľnohospodárstva sektora.

TP Organics preto vyhlási výzvu a nabáda poľnohospodárov, výskumných pracovníkov a podniky, aby navrhli inovatívne riešenia na jednu z nasledujúcich potrieb ekologického sektora:

1. Inovatívna technológia pre ochranu pred škodcami v organických systémoch orezania
2. Nové organické koncepcie spracovania potravín a technológie
3. Nové obchodné modely okrem hodnoty na miestnej úrovni

 

Jedná sa o tri prioritné témy identifikované TP Organics pre strategický výskum a inovácie.
Po predbežnom výbere podaných návrhov s inováciami sekretariátom TP Organics, bude vybrany najsľubnejší z nich. Navrhovatelia vybraného návrhu inovácií budú vyzvaní, aby ho predstavili na Organických Innovation Days. Paušálna suma bude poskytnutá na úhradu cestovných nákladov. Všetky predložené inovácie bude podporovať prostredníctvom internetových stránok TP Organics.

 
Inovácie je potrebné poslať e-mailom na adresu: info@tporganics.eu.

Uzávierka: 6.septembra 2015.

Úplný opis podmienok a predbežný program Organických Innovation Days.

Viac informácie získate:

TP Organics
c/o IFOAM EU Group
Rue du Commerce 124
BE – 1000 Brussels

Phone: +32 (0)2 416 27 61
Skype: ifoameubram
Fax: +32 2 735 7381

 www.tporganics.eu