HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

OECD Digital Education Outlook 2023 – Smerom k efektívnemu ekosystému digitálneho vzdelávania

Aktualita

OECD Digital Education Outlook 2023. Zdroj: https://epale.ec.europa.eu

OECD Digital Education Outlook 2023 po prvýkrát poskytuje prehľad o tom, ako krajiny OECD a partnerské ekonomiky zvládajú digitálnu transformáciu a do akej miery sú na ňu pripravené. Poskytuje odpovede na rôzne otázky z oblasti ekosystémov digitálneho vzdelávania.

  • Aké sú jednotlivé zložky digitálneho vzdelávacieho ekosystému krajín?
  • Ako a do akej miery krajiny využívajú digitálne kompetencie učiteľov a najnovšie možnosti, ktoré ponúka umelá inteligencia (AI)?
  • Ako môžu krajiny čo najlepšie využiť svoj digitálny ekosystém, aby bol dôveryhodný, užitočný, efektívny a spravodlivý?
  • Ako krajiny vytvárajú podmienky na to, aby sa ich digitálne vzdelávanie naďalej zlepšovalo a celkovo inovovalo oblasť vzdelávania?

Správa OECD prezentuje údaje o tom, v akej situácii sa v tejto oblasti krajiny nachádzajú a kam by mohli smerovať, aby profitovali z digitálnej transformácie. Poukazuje tiež na možnosti, usmernenia a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa efektívneho a spravodlivého využívania umelej inteligencie vo vzdelávaní.

Viac informácií:

OECD Digital Education Outlook 2023

Zdroj: https://epale.ec.europa.eu, zverejnené: 16. 1. 2024, autor: rpa