Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová brožúra programu CEF Telecom

ERA Aktualita

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) zverejnila novú brožúru programu CEF Telecom, ktorá predstavuje prehľad opatrení spolufinancovaných CEF Telecom do konca novembra 2020, vrátane stavu každej konkrétnej infraštruktúry digitálnych služieb (DSI) a rozdelenia podľa krajín. Za posledných sedem rokov (2014 – 2020) bolo zverejnených 74 výziev na predloženie návrhov, v ktorých sa zatiaľ udeľuje 308-miliónov EUR na 571 projektov. Táto brožúra sa tiež týka iniciatívy WiFi4EU, ktorá medzi rokmi 2018 a 2020 rozdala viac ako 8 800 poukazov.

CEF Telecom

Od svojho spustenia v roku 2013 je Nástroj na prepájanie Európy (CEF) kľúčovým finančným nástrojom na podporu rozvoja vysoko výkonných, udržateľných a účinne prepojených transeurópskych sietí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií.

V oblasti telekomunikácií podporuje zavedenie infraštruktúr digitálnych služieb (DSI) rozvoj a plynulé fungovanie jednotného digitálneho trhu uľahčením poskytovania transeurópskych digitálnych služieb pre občanov, podniky a / alebo vlády a podporou digitálnych cezhraničných verejných služieb.

Okrem toho od roku 2018 iniciatíva WiFi4EU podporuje európske samosprávy, ktoré chcú ponúkať bezplatné Wi-Fi pripojenie na verejný priestor.

INEA & CEF Telecom

Od roku 2014 Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) realizuje program CEF prostredníctvom grantov. V prípade CEF Telecom DSIs to zahŕňa správu výziev na predkladanie návrhov a externé hodnotenia všeobecných služieb a následné technické a finančné kroky pri vybraných opatreniach s príjemcami.

Iniciatívu WiFi4EU, kde sa poukazy v hodnote 15 000 EUR udeľujú na princípe „kto prv príde, ten skôr melie“, v mene Európskej komisie spravuje aj agentúra INEA.

Brožúra predstavuje prehľad akcií podporovaných INEA a ukazuje, ako spoločnosť CEF Telecom pripravila cestu k ďalšej generácii projektov IKT, ktoré premenia digitálnu transformáciu na realitu v službách všetkých Európanov.

Brožúra CEF Telecom 2020: podporované akcie

Zdroj: EK, zverejnené: 12.1.2021, autor: rpa