HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nosné rakety v Európe a budúce trendy: výmena názorov s členskými štátmi EÚ

Aktualita

V Priemyselnej stratégii EÚ aktualizovanej v máji 2021 Európska komisia zvažovala prípravu Európskej aliancie pre vesmírne nosiče. V nadväznosti na to Thierry Breton, európsky komisár pre vnútorný trh, organizuje v pondelok 27. septembra 2021 (16:30 – 18:30) online podujatie, ktorého predmetom bude výmena názorov s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), členskými štátmi a národnými vesmírnymi agentúrami.

Online podujatie „Nosné rakety v Európe a budúce trendy: výmena názorov s členskými štátmi EÚ“ predstavuje príležitosť diskutovať s členskými štátmi, a to najmä s národnými vesmírnymi agentúrami, o výzvach, ktorým EÚ čelí vo vzťahu k svojim globálnym konkurentom a o možných krokoch na ich riešenie.

Účastníci podujatia sa budú venovať:

  • otázkam dopytu a ponuky,
  • analýzam trendu na trhu vrátane technológií na najbližších 10 až 15 rokov v segmente nosných rakiet,
  • možným cestám pre ďalšie spoločné kroky smerujúce ku globálne konkurencieschopnému, nákladovo efektívnemu, spoľahlivému a autonómnemu prístupu EÚ do vesmíru.

Priebeh podujatia: 27. septembra 2021 v čase 16:30 – 18:30

Program podujatia bude čoskoro zverejnený.

Registrácia na podujatie je otvorená do stredy 22. septembra 2021.

Viac informácií o podujatí

Zdroj: https://ec.europa.eu/, zverejnené: 11.8.2021, autor: kha