HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

NEW! KORONAVÍRUS na Slovensku.

Aktualita

Vedenie CVTI SR prijalo mimoriadne opatrenia v súvislosti so situáciou ohľadne koronavírusu.

S okamžitou platnosťou až do odvolania zastavujeme organizovanie skupinových podujatí v priestoroch CVTI SR organizované externistami, ale aj pracovníkmi CVTI SR.