HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nemecko podporuje výzvu na vytvorenie plánu EÚ pre ukrajinských akademikov

Aktualita

Konferencia Nemeckej akademickej výmennej služby 31. marca 2022. Foto: DAAD Brusel. Zdroj: https://sciencebusiness.net

EÚ potrebuje zastrešujúci orgán na koordináciu politík a financovania akademických pracovníkov postihnutých vojnou.

Nemecká vláda pridáva svoju váhu výzvam, aby EÚ prišla s koordinovaným plánom pomoci študentom a akademickým pracovníkom z Ukrajiny a iných krajín, ktoré prechádzajú vojnovými alebo inými krízami.

Michael Vorländer, vedúci oddelenia vzdelávania a výskumu na nemeckom stálom zastúpení pri EÚ, uviedol, že počet ukrajinských utečencov je vysoký a dopyt po začlenení do vysokoškolských a výskumných inštitúcií rýchlo rastie. Ako ďalej dodal Vorländer na konferencii 31. marca 2022 organizovanej nemeckým akademickým výmenným programom DAAD: „Musíme myslieť vo veľkom Dostávame veľmi pozitívne signály z Európskeho parlamentu, od niekoľkých poslancov, ktorí veľmi podporujú vytvorenie takéhoto koordinačného mechanizmu alebo expertnej skupiny.“

Pripomienky boli predložené len niekoľko dní po tom, ako skupina organizácií akademickej spolupráce a univerzitných združení v Európe (vrátane DAAD) zaslala list Európskej komisii, v ktorej žiadali vytvorenie skupiny expertov pre študentov a výskumníkov v ohrození a rozšírenie existujúcich iniciatív, ktoré poskytujú pomoc ukrajinským študentom a akademickým pracovníkom.

Expertná skupina by mala zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ, členské štáty a univerzitné asociácie mohli spolupracovať na koordinácii schém financovania pre ukrajinských utečencov. Ako sa uvádza v liste: „EÚ by mala byť útočiskom pre medzinárodných študentov a výskumníkov, ktorí čelia riziku prenasledovania alebo ktorí boli nútení utiecť v dôsledku ozbrojeného konfliktu.“

Nie je to prvýkrát, čo bola EÚ požiadaná o koordináciu podpory pre ukrajinských vedcov. Poslanec Európskeho parlamentu Christian Ehler plánuje znovu predložiť návrh vypracovaný minulý rok s kolegami poslancami Európskeho parlamentu na vytvorenie pilotného programu štipendií pre vedcov v ohrození. Cech európskych univerzít s intenzívnym výskumom vyzval EÚ, aby zjednodušila pravidlá pre program mobility vzdelávania Erasmus+ a vytvorila fond pre výskumníkov v ohrození.

Komisia spustila ERA4Ukraine, portál s informačnými a podpornými službami pre výskumníkov na Ukrajine a tých, ktorí utekajú pred vojnou. Kritici však tvrdia, že EÚ potrebuje zastrešujúci orgán, ktorý koordinuje politiky a financovanie pre akademikov postihnutých vojnou.

Podľa odhadov agentúry OSN pre utečencov UNHCR bolo osem miliónov ľudí vysídlených na ukrajinské územia menej postihnuté vojnou, zatiaľ čo ďalšie štyri milióny krajinu opustili. Približne 25 % z nich je vo „veku, ktorý začína na vysokej škole“, uviedol vo štvrtok na konferencii referent pre vzdelávanie UNHCR Manal Stulgaitis.

Európa nezažila utečeneckú krízu takéhoto rozsahu od 40. rokov 20. storočia a jej zvládnutie si vyžaduje trvalé financovanie zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Je potrebná expertná skupina koordinátorov, ktorá príde s financovaním a programami na pomoc ukrajinským akademikom.

Čo Komisia doteraz urobila

Fernando Fonseca, politik na generálnom riaditeľstve Komisie pre susedské vzťahy, uviedol, že tvorcovia politiky v Bruseli sa najskôr zamerali na zaistenie bezpečnosti príjemcov grantu Erasmus+, ktorí boli na Ukrajine, keď začala vojna, a potom Komisia vyzvala univerzity, aby premýšľali o spôsoboch, ako predĺžiť pobyt ukrajinských príjemcov štipendií Erasmus+.

Generálne riaditeľstvo Komisie pre vzdelávanie a kultúru teraz pracuje na nových opatreniach, ktoré sa majú pridať do pracovného programu Erasmus+ na rok 2023. Ako uviedol Fonseca: „Môže to chvíľu trvať, ale v rámci programu 2022 zvažujeme všetky možnosti flexibility.“

Generálne riaditeľstvo má k dispozícii 300-miliónov EUR na pomoc Ukrajine, no nie všetky poputujú študentom a akademickým pracovníkom. Ako dodal Fonseca: „Existuje veľa konkurenčných potrieb.“ Vzhľadom na obmedzený rozpočet a rozširujúci sa zoznam potrieb sa Komisia snaží prispôsobiť existujúce schémy. Univerzity v EÚ by mohli počas nasledujúcich 12 mesiacov smerovať nevyužité peniaze z programu Erasmus+ ukrajinským študentom. Prezidentka EÚ Ursula von der Leyen tiež požiadala generálne riaditeľstvo, aby preskúmalo možnosť vytvorenia online univerzity pre Ukrajinu.

EÚ a jej členské štáty sa ponáhľali pomôcť tým, ktorí utiekli z Ukrajiny, no v krajine je stále veľa študentov a akademikov.

Podľa Kyryla Naumenka, šéfa zahraničných vecí Združenia ukrajinských študentov, sa univerzity v krajine spočiatku zamerali na evakuáciu a premiestnenie študentov a zamestnancov do bezpečnejších miest, ale teraz potrebujú odpovedať na zložitejšie otázky o tom, ako môžu univerzity pokračovať so skúškami a dizertačnými prácami, ako aj prípravou náboru na nasledujúci akademický rok. Ako dodal Naumenko cez video odkaz na bruselskú konferenciu: „Potrebujeme udržať inštitúcie v chode, ale aby sa tak stalo, potrebujeme sa zaregistrovať.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 1. 4. 2022, autor: rpa