HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nemecká vláda udelila grant vo výške 7,4-milióna EUR na testovanie COVID-19

Aktualita

Obrázok
Chorobný stav COVID-19. Zdroj: https://twitter.com

Nemecká biotechnologická spoločnosť Adrenomed oznámila, že adrecizumab, jej liečba závažných infekcií COVID-19, má získať finančné prostriedky vo výške 7,4-milióna EUR od Nemeckého federálneho ministerstva školstva a výskumu (BMBF) ako súčasť vládnych iniciatív na podporu klinického vývoja liekov na COVID-19.

Univerzitné lekárske centrum Eppendorf Hamburg a Adrenomed použijú financie na uskutočnenie II. fázy klinickej štúdie adrecizumabu u hospitalizovaných pacientov so stredne ťažkým až ťažkým ochorením COVID-19. Grant tiež podporí výrobu lieku pre fázu III klinického skúšania.

Adrecizumab je prvotriedna protilátka, ktorá je vo vývoji na liečbu straty integrity krvných ciev pri sepse a septickom šoku. Podobná dysregulácia endoteliálnej bariéry je tiež bežnou črtou COVID-19 a vedie k vaskulárnemu presakovaniu a vážnemu poškodeniu pľúcnych a iných orgánových funkcií.

V novom prístupe presnej medicíny budú pacienti so zvýšenými hladinami adrenomedulínu, cieľa adrecizumabu, liečení týmto liekom.

Ďalší biomarker (dipeptidyl peptidáza-3, DPP3) sa použije na vylúčenie pacientov s komplikáciami, ktoré ich robia nevhodnými na liečbu adrecizumabom.

Do štúdie fázy II bude zaradených viac ako 200 pacientov so stredne ťažkým až závažným ochorením COVID-19 a zvýšenými hladinami adrenomedulínu.

Stefan Kluge, riaditeľ Oddelenia intenzívnej medicíny lekárskeho centra Hamburgskej univerzity, uviedol, že je naliehavá potreba terapií, ktoré možno použiť v závažných prípadoch a môžu sa podávať v neskorších štádiách ochorenia. Ako dodal Kluge: „Adrecizumab by mohol byť potenciálne terapiou, ktorá môže vyriešiť túto medzeru v liečbe.“

V predchádzajúcom programe pre menovaných pacientov s kriticky chorými pacientmi s COVID-19 liečenými Adrecizumabom došlo k rýchlemu zlepšeniu funkcie orgánov.

Záväzok financovania vo výške 7,4-milióna EUR od BMBF je významnou podporou prístupu presnej medicíny Adrenomed riadenej biomarkermi pre pacientov v prostredí akútnej starostlivosti, uviedol Richard Jones, generálny riaditeľ spoločnosti Adrenomed. Ako dodal na záver Jones: „Táto klinická štúdia ďalej dopĺňa náš celkový vývojový program adrecizumabu na liečbu straty vaskulárnej integrity pri sepse a septickom šoku.“

Viac informácií:

PEI Regulatory Approval Received for Government Funded (€ 7.4 Million) Clinical Trial Investigating Adrenomed’s Adrecizumab in Treating Endothelial Barrier Dysfunction in Hospitalized COVID-19 Patients

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://adrenomed.com; https://twitter.com, zverejnené: 13. 4. 2022, autor: rpa