HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Navrhovaný škrt v programe Horizont sa zasekol, lídri EÚ nedosiahli dohodu o revízii rozpočtu

Aktualita

Maďarský premiér Viktor Orbán sa postavil proti finančnému balíku vo výške 50-miliárd EUR pre Ukrajinu, čím podporil širšiu dohodu o viacročnom finančnom rámci EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Európsky parlament (EP) je sklamaný nedostatočným pokrokom, keďže Maďarsko blokuje rokovania o sedemročnej revízii rozpočtu EÚ. Navrhované škrty v oblasti výskumu a inovácií sú stále na stole.

Lídri EÚ nedokázali dosiahnuť dohodu o sedemročnom preskúmaní rozpočtu napriek štvrtkovým nočným rokovaniam, čím sa rozhodnutie, ktoré zahŕňa potenciálne škrty v programe Horizont Európa, odložilo na január 2024.

Dohodu, ktorá je momentálne na stole, podporuje všetkých 27 členských štátov EÚ okrem Maďarska, znamenala by škrty vo výške 2,1-miliardy EUR pre výskumný program Horizont Európa s rozpočtom 95,5-miliardy EUR, ako aj škrty v iných programoch. Podľa plánu by tieto peniaze mali ísť namiesto toho na splnenie nových výziev, ako je podpora pre Ukrajinu a Európsky obranný fond, bez toho, aby boli členské štáty nútené prispievať viac, ako sa plánovalo na začiatku súčasného rozpočtového cyklu v roku 2021.

Maďarsko však blokuje dohodu a odmieta povoliť navýšenie o 50-miliárd EUR pre Ukrajinu – čiastočne preto, aby prinútilo EÚ uvoľniť Budapešti finančné prostriedky, ktoré boli zadržané v spore o zistenia EÚ, že vláda Viktora Orbána nedodržiava požiadavky právneho štátu.

Výsledný spor o rozpočet ohrozuje nielen pomoc Ukrajine, ale aj ďalšie zmeny v sedemročnom rozpočte EÚ, ktoré v júni 2023 navrhla Európska komisia, ako je napríklad nová platforma pre strategické technológie pre Európu (STEP). Rokovania sa obnovia v januári 2024.

„Revíziu VFR, ako je uvedená v tomto dokumente, vo všetkých jej zložkách a prioritách […] pevne podporuje 26 hláv štátov alebo vlád. Vrátime sa k tomu začiatkom budúceho roka,“ uvádza sa vo vyhlásení Rady.

Poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili sklamanie z nedostatočného pokroku a ambícií, pokiaľ ide o rokovania a konkurencieschopnosť Európy.

Poslanci EP Christian Ehler a José Manuel Fernandes vydali vyhlásenie, v ktorom vyjadrili poľutovanie nad znížením sumy 2,1-miliardy EUR pre Horizont Európa a návrhom znížiť iniciatívu STEP na 1,5-miliardy EUR znížením návrhu o 8-miliárd EUR.

Program EU4Health má tiež prísť o veľkú časť svojich peňazí, pričom sa počíta s 1-miliardou EUR znížením zdravotného fondu o 5,3-miliardy EUR.

Jediným fondom susediacim s výskumom, ktorý bude profitovať, je Európsky obranný fond, pre ktorý členské štáty v rámci STEP navrhujú navýšenie o 1,5-miliardy EUR.

„Technologické inovácie sú jednou z kľúčových oblastí európskej excelentnosti – krátenie dôležitého financovania výskumu v prospech iných programov je neprijateľné, pretože ohrozuje budúcu prosperitu a konkurencieschopnosť Európy,“ uviedol Ehler, hlavný vyjednávač Parlamentu pre STEP. „Budeme pokračovať v boji za náš rozpočet, kým nedôjde k dohode, ktorá splní tieto sľuby,“ dodal.

Členské štáty budú musieť čeliť parlamentu, keď sa dohodnú na svojom vlastnom stanovisku. Keďže Parlament chce navýšiť výdavky a nie ich znížiť, v novom roku to bude pravdepodobne ďalšie kolo náročných rokovaní.

Proti škrtom sa, niet divu, stavia aj výskumní pracovníci. Mattias Bjornmalm, generálny tajomník univerzitného združenia CESAER, označil návrh za „neprijateľný a kontraproduktívny“.

Kurt Deketelaere, generálny tajomník Ligy európskych výskumných univerzít, návrh odsúdil a uviedol, že „inštitúcie EÚ sa stávajú čoraz väčšou prekážkou pre výskum namiesto toho, aby boli sprostredkovateľom“.

Neochota členských štátov rozdávať hotovosť spôsobuje ťažkosti v budúcnosti, keďže Komisia pripravuje návrh budúceho sedemročného rozpočtu EÚ, ktorý sa má začať v roku 2028. Výskumná komunita a Parlament chcú, aby bol budúci rozpočet na výskum aspoň dvojnásobný ako súčasný, pričom požaduje minimálne 200-miliárd EUR.

Je to vážna požiadavka a je nepravdepodobné, že sa splní, pretože niektorí pozorovatelia si myslia, že to najlepšie, čo môžu byť členské štáty ochotné poskytnúť, je existujúci rozpočet na výskum vo výške 95,5-miliardy EUR plus inflácia – ak áno.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 18. 12. 2023, autor: rpa