HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nature-based solutions

Aktualita

Technologické centrum Akadamie věd ČR vo svojom časopise ECHO stručne predstavuje 6 tém zameraných na problematiku NBS (Nature Based Solutions) v programe H2020, tj. tém zameraných na technológie a riešenie inšpirovaná prírodou. Článok analyzuje účasť a úspešnosť európskych i mimoeurópskych krajín v projektoch a návrhoch projektov.