HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nadácia ESET predstavila nominácie na ESET Science Award 2020

Aktualita

Nadácia ESET predstavila nominácie na ESET Science Award 2020

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu zapríčinenú vírusom SARS-CoV-2 sa ocenenie nebude odovzdávať na slávnostnom galavečere, ale prostredníctvom online podujatia. Vyhlásenie laureátov môže verejnosť sledovať v stredu 14. októbra 2020 cez livestream na Facebook profile ESET Science Award

Podľa Richarda Marka, generálneho riaditeľa spoločnosti ESET, ocenenie prichádza v čase, keď si celý svet uvedomuje dôležitosť vedy a výskumu.

Ako dodal Richard Marko: „Rok 2020 nám naplno ukázal, ako veľmi svet potrebuje vedu, sme preto radi, že vďaka oceneniu môžeme verejnosti predstaviť pätnásť inšpiratívnych vedcov a vysokoškolských pedagógov, ktorých každodenná práca robí Slovensko a svet lepším miestom pre život.“

Aj tento rok Nadácia ESET udelí ocenenie v troch kategóriách: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov, Výnimočný vysokoškolský pedagóg. V prvých dvoch kategóriách o laureátoch rozhodne medzinárodná komisia, na čele ktorej bude stáť držiteľ Nobelovej ceny a zároveň legenda spomedzi osobností svetovej vedy. V tretej kategórii bude o laureátovi rozhodovať komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít.

Komisia posudzuje množstvo ukazovateľov, ktorými sú: merateľné scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, komunikáciu a popularizáciu, spoluprácu s inými vedeckými odbormi, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce na ďalšie oblasti života a aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov. O laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia významných slovenských univerzít, ktorí hodnotia okrem vedeckých kritérií aj spôsob, akým kandidát vedie svojich študentov, inovuje výuku a propaguje vedný odbor za bránami fakulty.

Ako vysvetľuje Paulína Böhmerová, ktorá vedie ocenenie ESET Science Award: „Finalisti sú vedcami či pedagógmi, ktorých odborný aj životný profil sú potrebným dôkazom, že na Slovensku aj napriek zložitej situácii stále pôsobia špičkové osobnosti.“   

K ambasádorom ocenenia, významným vedeckým osobnostiam Ruzene Bajcsy a Pavlovi Chebenovi, pribudli tento rok tri ďalšie inšpiratívne osobnosti. Sú nimi manželia Hana a Dalimil Dvořákoví, uznávaní českí chemici a filantropi, zakladatelia Nadace Experientia, ktorá cielene podporuje mladých chemikov a Michal Valko, slovenský odborník na strojové učenie pôsobiaci vo Francúzsku.

Finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy 

Michal Fečkan –pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Patrí medzi svetovú špičku matematikov.

Pavol Jakubec – pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa organickej syntéze a výskumu nových antibiotík.

Boris Klempa – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je virológ a venuje sa evolúcii a ekológii zoonotických vírusov a od marca 2020 aj vírusu SARS-CoV-2.

Mária Omastová –pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa oblasti materiálového výskumu polymérnych kompozitov a nanokompozitov a vedie tím na výskum plastového odpadu v Dunaji.

Fedor Šimkovic –pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa jadrovej a subjadrovej fyzike. Skúma fundamentálne vlastnosti a interakcie neutrín teoreticky, ako aj experimentálne v rámci medzinárodných kolaborácií.

Finalisti v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov 

Tomáš Bertók – pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Tamás Csanádi – pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach

Svetlana Miklíková – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Tatiana Sedláčková – pôsobí vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave

Libor Trško – pôsobí vo Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline

Finalisti v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg 

Jozef Gnap – pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

František Kundracik – pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Jaroslav Porubän – pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Ivan Varga – pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Vladimír Zeleňák – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas viac ako ôsmich úspešných rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk zverejnené: 17.9.2020, autor: rpa