HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mladí vedci SAV vyhlasujú voľby

Aktualita

Mladí vedci SAV
Mladí vedci SAV vyhlasujú voľby na funkčné obdobie 2022 – 2024. Zdroj: https://www.sav.sk

Mladí vedci SAV vyhlasujú voľby na funkčné obdobie 2022 – 2024.

Podmienkou pre výber šiestich mladých vedkýň a vedcov do najvyššieho výkonného orgánu skupiny je riadna registrácia kandidátov na webe mladi.sav.sk do 30. apríla 2022 a vek 36 rokov. Do tohto dátumu je potrebné poslať svoju krátku vizitku a fotku ako samostatnú prílohu na mladi-vedci@savba.sk.

Kandidátmi môžu byť doktorandky a doktorandi, ktorí študujú na SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii a rovnako aj vedecké pracovníčky a pracovníci SAV.

Podrobný priebeh a pravidlá volieb TU.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 6. 4. 2022, autor: rpa