HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mladí Slováci spúšťajú v našich nemocniciach nevídaný projekt

Aktualita

Powerful Medical

Startup Powerful Medical vedený bratmi Hermanovcami je svetovým priekopníkom v oblasti umelej inteligencie v medicíne.

Šikovní Slováci na základe strojového učenia a umelej inteligencie dokážu z EKG záznamov diagnostikovať srdcovocievne ochorenia a odporučiť liečbu. Práve tieto ochorenia sú najčastejším dôvodom predčasnej smrti na celom svete.

Nielenže algoritmy startupu šetria hodiny času, no v presnosti dokážu prekonať aj špičkových lekárov a pomáhajú aj s diagnózami či odhaľovaním ochorení, ktoré pre ľudské oko zostávajú skryté.

Hlavným výsledným produktom Powerful Medical je klinický asistent. Ide o aplikáciu, ktorá zefektívňuje prácu lekárom aj zdravotným sestrám. Bratia Hermanovci tak akémukoľvek lekárovi dajú do rúk nástroj, ktorým vie záznam z EKG interpretovať na úrovni špičkového kardiológa.

Predíde sa tak nesprávnym diagnózam a nepovšimnutým nálezom. V praxi teda človeku, ktorý napríklad potrebuje lieky na vysoký tlak, bude stačiť navštíviť len všeobecného lekára, za kardiológom chodiť nemusí. 

Spoločnosť aktuálne oznámila veľkú novinku. Spustila prelomové klinické skúšanie v oblasti digitálneho zdravia. Zapojí doň až 60 všeobecných lekárov a viac ako 1 400 pacientov. Na projekte spolupracuje aj s dvoma najväčšími súkromnými poisťovňami na Slovensku Union a Dôverou.

Vzhľadom na svoju veľkosť a rozsah ide o jedno z najvýznamnejších klinických skúšaní v oblasti digitálneho zdravia, ktoré bolo doteraz uskutočnené v rámci strednej Európy.

Skúšanie prebieha pod dohľadom Prof. MUDr. Roberta Hatalu, PhD., ktorý ako prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU je aj hlavným riešiteľom klinického skúšania.

Klinické skúšanie PMcardio-1 bolo oficiálne schválené slovenským Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ide o historicky prvé klinické skúšanie schválené na Slovensku od zavedenia nového európskeho Nariadenia o zdravotníckych pomôckach.

Cieľom klinického skúšania je zistiť, do akej miery dokáže klinický asistent PMcardio zlepšiť manažment pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. 

Ako uviedol Robert Herman, zakladateľ, hlavný lekár a vedúci klinického výskumu spoločnosti Powerful Medical: „Powerful Medical je skutočne inovatívnou spoločnosťou v oblasti zdravotníckych technológií. Klinické skúšania predstavujú podstatnú časť našich výskumných aktivít a sme hrdí na to, že môžeme viesť toto prelomové klinické skúšanie pre všeobecných lekárov.“

Hermanov tím je presvedčený, že ich klinický asistent PMcardio, ktorý funguje na báze umelej inteligencie, má obrovský potenciál zachraňovať životy, čas a náklady, ako aj zabezpečiť presnú diagnostiku a adekvátne odporúčania do špecializovanej, sekundárnej starostlivosti.

Klinický asistent integruje špičkovú technológiu „AI“ (umelú inteligenciu) do jednoduchej mobilnej aplikácie. Tá funguje na akomkoľvek smartfóne, čím má potenciál výrazne prispieť k vyššej dostupnosti kardiologickej starostlivosti.

PMcardio poskytuje všeobecným lekárom a iným zdravotníkom diagnostické schopnosti umelej inteligencie natrénovanej na miliónoch historických prípadov.

Ako dodal Robert Herman: „Včasná a presnejšia diagnostika kardiovaskulárnych ochorení predstavuje obrovský potenciál na záchranu životov a výrazné zníženie nákladov v rámci zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Powerful Medical je deep-tech výskumná spoločnosť, ktorá využíva špičkové technológie na riešenie najväčších výziev v modernej medicíne.“

Treba tiež povedať, že ich asistent dokáže v konečnom dôsledku zvážiť oveľa viac parametrov a situácií ako najväčší špecialista. Robert Herman zároveň zdôraznil, že umelá inteligencia lekárov nenahradí: „Lekári budú mať vždy posledné slovo, chceme im však poskytnúť technológiu, ktorá im umožní vyhodnotiť oveľa väčšie množstvo dát za oveľa kratší čas. Pomocou umelej inteligencie dostanú rozsiahlejší obraz o zdravotnom stave pacienta a možnostiach liečby, jednoducho zabalený v mobilnej aplikácii, čo nakoniec prináša benefit najmä pacientovi – a od toho tu ako lekári vlastne sme.“

Zdroj: https://www.startitup.sk, zverejnené: 7. 12. 2021, autor: rpa