HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ministri výskumu EÚ prechádzajú k oživeniu európskeho výskumného priestoru

Aktualita

Ministri výskumu EÚ verejne podporili úsilie Európskej komisie oživiť Európsky výskumný priestor (ERA).

Na „neformálnom“, teda neverejnom, stretnutí ministrov výskumu EÚ 21. júla 2020 ministri súhlasili s tým, že jednotný európsky trh v oblasti výskumu by mal byť silnejší a dynamickejší, uviedla nemecká ministerka výskumu Anja Karliczek. V novembri 2020 plánujú formálne podporiť oživenie ERA prijatím záverov rady.

Ako ďalej uviedla Anja Karliczek: „Európsky výskumný priestor je jednou z našich najvyšších priorít. Je to veľmi dôležité ako ústredná oblasť pre činnosť, podporu digitalizácie, vykonávanie európskeho ekologického dohovoru a zabezpečenie technologickej suverenity Európy.“

ERA je dlhodobé úsilie EÚ o uľahčenie pohybu výskumných pracovníkov, študentov a duševného vlastníctva v EÚ – prostredníctvom súboru zmien v oblasti národných dôchodkov, odbornej kvalifikácie, vytvárania sietí a pravidiel duševného vlastníctva. EK sa už viac ako 15 rokov pokúšala presadzovať túto myšlienku ako analogicky k jednotnému trhu s tovarom a službami, ktorý je zakotvený v zmluve, ale sústavne sa stavala proti opozícii zo strany členských štátov, ktoré nechcú EK udeliť národné právomoci. Európska komisárka pre výskum Mariya Gabriel posunula toto portfólio vpred ako jednu z jej najvyšších priorít.

Načasovanie stretnutia ministrov výskumu však bolo nešťastné – po tom, ako vedúci predstavitelia EÚ opustili samit s dohodou o znížení návrhov rozpočtu EK na výskum v rámci veľkej iniciatívy zameranej na záchranu pandémií. Na otázku o dohode o rozpočte Horizont Európa zdôraznili Gabriel aj Karlicsek, že nová dohoda znamená, že práca na začatí nasledujúcich siedmich výskumných programov EÚ sa teraz môže posunúť vpred bez ďalších prieťahov.

Európska komisárka Gabriel dodala: „Musíme si byť vedomí, že teraz máme základňu“ pre Horizont Európa a môže zabezpečiť, že prebiehajúci výskum nebude pri prechode medzi programami prerušený. Namiesto zamerania na rozpočet by sa mala zamerať na posilnenie európskej spolupráce. Komisárka už predtým toho dňa tweetovala, že škrty v novom rozpočte sú „poľutovaniahodné“.

Ako ďalej uviedla Karlicsek: „Komunita národov ukázala, že napriek svojim rozdielom sú schopní konať.“„Samozrejme, že táto dohoda je kompromisom, ale Európa vždy žila v kompromisoch.“

Na súkromnom stretnutí sa k ministrom pripojila Gabriel, ktorá povedala, že na stretnutí dostala „veľmi cenné vstupy“ k novým cieľom ERA. „Za posledných 20 rokov sme prijali dôležité opatrenia na koordináciu našich politík, ale môžeme a mali by sme ísť ďalej,“ uviedla Gabriel. „Dnešná diskusia ukázala, že existuje silná vôľa na posilnenie spolupráce v ERA.“

Gabriel vyhlásila, že oživenie ERA je v súčasnosti mimoriadne dôležité, v zlomovom bode európskeho výskumu, keďže ďalší výskumný program Horizont Európe sa má začať v roku 2021.

Je to tiež rozhodujúce v globálnom kontexte, kde Európa zostáva lídrom, ale ďalšie krajiny stále viac investujú do výskumu a inovácií. „Fungujúca ERA podporí Európu ako globálneho lídra,“ uviedla Gabriel.

Po letnej prestávke sa očakáva, že EK odhalí plán na prepracovanie ERA, ktorý Gabriel sľúbila, že uvedie „širší a ambicióznejší súbor cieľov“.Čistý vodík, odolnosť a zapojenie občanov

Na neformálnom stretnutí ministri diskutovali aj o ďalších prioritách nemeckého predsedníctva, ako napríklad podpora čistého vodíka ako zdroja energie, zabezpečenie odolnosti Európy voči budúcim krízam a podpora zapojenia občanov.

Ďalšou prioritou nemeckého predsedníctva je podpora využívania čistého vodíka, ktorý Karliczek nazvala „palivom budúcnosti“. Ako uviedla Karliczek: „Európa musí urobiť ďalší pokrok, aby sa stala spoločenstvom uhlia a ocele a vodíkovou úniou.“

Na stretnutí Nemecko požiadalo členské štáty, aby pomohli zistiť, aké iniciatívy v oblasti čistého vodíka v súčasnosti prebiehajú v Európe. Na základe toho, čo zistia, dúfajú, že budú spolupracovať s výskumom a priemyslom na vývoji „spoločného procesu agendy“ a začatí národného aj európskeho výskumu čistého vodíka.

Okrem pripomienok nemeckej ministerky, komisárka Gabriel zase poznamenala, že EK v júli 2020 začala svoju stratégiu v oblasti vodíka, ktorá zahŕňa plány partnerstva Čistý vodík, ktoré pomôžu EK pracovať s priemyslom na napredovaní výskumu v oblasti výroby a skladovania zeleného vodíka. V tomto prípade bude koordinácia s členskými štátmi „kľúčová“.

Ministri tiež diskutovali o novej iniciatíve odolnosti, ktorá získala širokú podporu. Podrobnosti o iniciatíve zostávajú nejasné, ale Karliczek dúfa, že sa pozornosť sústredí na vývoj nových liekov, ako aj na digitálnu odolnosť Európy.

Zaangažovanie občanov s vedou bolo ďalšou témou, ktorá sa na stretnutí objavila. Členské štáty EÚ podporujú plány predsedníctva na zvýšenie informovanosti o výskume a privítali vyhlásenie prvého programu zapojenia občanov, tzv. Pirátov z plastov, ktorý spojí študentov a vedcov s cieľom naučiť bývalých členov o znečistení oceánov a riek v Európe. Cieľom návrhu, ktorý navrhla nemecká vláda, je zapojiť dospievajúcich do monitorovania plastického znečistenia v európskych riekach a vložiť ich do databázy EÚ, v ktorej sa tento problém skúma.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 22.7.2020, autor: rpa