HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ministri rezortov vedy a výskumu sa zaviazali zlepšiť výskumnú kariéru v Európe

Aktualita

Ministri pre vedu a výskum sa zaviazali zvýšiť príťažlivosť kariéry vo výskume a zlepšiť cirkuláciu mozgov v Európe. Štátne autority vyzývajú členské štáty a Európsku komisiu zaujať spoločný prístup.

Spoločná stratégia EÚ bude zahŕňať vytvorenie systému na sledovanie mobility talentov, hodnotenie pracovných podmienok a podporu rodovej a medzigeneračnej rovnosti.

Európska aliancia univerzít – sieť 41 univerzít podporovaných EÚ na základe princípu bottom-up, poslúži ako platforma kontaktných bodov pre zavedenie nových náborových programov, odbornú prípravu, kariéry rast a systém odmeňovania.

Podľa slov Manuela Heitora, portugalského ministra pre vedu, technológie a vysokoškolské vzdelávanie: „Tieto závery znamenajú prvý krok smerom k  zvýšeniu atraktivity a udržateľnosti kariéry vo výskume v celej Európe a prispievajú k realizácii idey cirkulácie mozgov“.

Mnohí výskumníci v Európe zápasia s pochybnými pracovnými zmluvami, nízkou mierou istoty zamestnania a obmedzenými možnosťami kariérneho rastu. Alarmujúci stav ešte viac prehĺbila pandémia COVID-19. Súčasná situácia limituje stratégiu Európy – prilákať a udržať talenty, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje kvalitu výskumu v EÚ.

Diskusia zacielená na oživenie idey cirkulácie mozgov nie je nová, avšak je veľmi aktuálna, doplnil Heitor: „najmä v časoch, keď smerujeme k znalostnému sociálnemu a spoločenskému kontextu“. Súčasne predikoval, že výskumné kariéry budú v nadchádzajúcich rokoch rozhodujúce, keďže Európa smeruje k zelenšej a digitálnejšej spoločnosti.

Podľa komisárky pre výskum a inovácie Mariye Gabriel, Komisia už pracuje na splnení požiadaviek. Po prvé, zostavuje taxonómiu kariéry v kocke, s cieľom vytvoriť spoločný rámec pre diskusiu a zhodnotenie situácie v rozličných krajinách EÚ. Po druhé, Komisia pripravuje novú Európsku chartu výskumných pracovníkov a výskumné pracovníčky a nový Kódex konania v procese ich prijímania do zamestnania.

Predmetné požiadavky nebudú záväzné, ale poslúžia ako základ spoločného európskeho prístupu k zlepšeniu kariéry výskumníkov.

Gabriel vo vzťahu k posilneniu kariérnej profilácie vo výskume a inováciách doplnila: „Pokiaľ ide o európskych výskumníkov, áno, opakujeme to stále: V Európe máme vynikajúcich výskumných pracovníkov a musíme urobiť všetko pre to, aby neodchádzali inam.“

Menej peňazí pre superpočítače

Európski ministri tiež vypracovali predbežnú politickú dohodu o koncepcii verejno-súkromného partnerstva v oblasti výskumu – The European High Performing Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). V rámci predmetnej spoločnej iniciatívy sa do európskeho ekosystému superpočítačov investuje najmenej 7 miliárd EUR.

Cieľom spoločného partnerstva Komisie, privátneho sektora a 32 krajín EÚ je posilniť európsky superpočítačový ekosystém na svetovú úroveň. Činnosť spoločnej iniciatívy začala v roku 2018 s rozpočtom 1,1 miliardy EUR. Vo vývoji je aktuálne osem superpočítačov. Novou dohodou sa toto úsilie posilní.

Dohoda nie je finálna. Členské štáty sú viazané stanoviskom Parlamentu k superpočítačovému partnerstvu. Očakáva sa, že bude oficiálne predstavená na júnovom plenárnom zasadnutí Parlamentu. Po ukončení tohto procesu budú môcť členské štáty partnerstvo formálne schváliť.

Pôvodný odkaz

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 7.6.2021, autorka: zst