HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Medzinárodná konferencia z medicínskej chémie prvýkrát na Slovensku

Aktualita

Konferencia: 12. Joint Meeting of Medicinal Chemistry. Zdroj: https://www.jmmc2022.sk

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., v spolupráci so Slovenskou toxikologickou spoločnosťou (SETOX) a spoločnosťou GUARANT International, spol. s r. o, pozývajú na konferenciu 12. Joint Meeting of Medicinal Chemistry, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 26. júna 2022 v Bratislave.

Tradícia stretnutí odborníkov z medicínskej chémie začala v roku 1999 v Taliansku (Taormina). Odvtedy sa koná v dvojročných intervaloch v  jednej z hostiteľských krajín, ku ktorým v súčasnosti patrí Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovinsko a v tomto roku prvýkrát aj Slovensko.

Účastníci tohto ročníka si budú môcť vypočuť aktuality z výskumu zameraného na liečenie infekčných chorôb (G. Annunziato, A. Borbás), neurodegeneratívnych ochorení (U. Košak), diabetických komplikácií (M. Štefek) a mnoho ďalších aktuálnych tém.

Informácie o konferencii, ktorá sa koná aj s podporou Európskej federácie pre medicínsku chémiu a chemickú biológiu, možno nájsť na tejto stránke.

Zdroj: https://www.sav.sk; https://www.jmmc2022.sk, zverejnené: 24. 3. 2022, autor: rpa