HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Lotyšsko sa stane členom CERN ako pridružený členský štát

Aktualita

His Excellency Dr Arturs Krišjānis Kariņš Prime Minister Republic of Latvia

Zástupcovia CERN-u (Európska organizácia pre jadrový výskum) a Lotyšska sa 14. apríla 2021 zišli na virtuálnom ceremoniáli, aby podpísali dohodu o prijatí Lotyšska do Organizácie ako pridruženého členského štátu. Pridružené členstvo nadobudne platnosť potom, čo bude CERN informovaný o tom, že Lotyšsko ukončilo všetky potrebné prístupové a ratifikačné procesy. Lotyšsko je tretím z pobaltských štátov, ktoré sa pripojili k CERN-u po podpísaní dohôd s Litvou a Estónskom v posledných rokoch.

Ako uviedla pri podpisovom ceremoniáli Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka CERN: „Sme radi, že môžeme Lotyšsko privítať ako nový pridružený členský štát. Táto dohoda prispieva k posilňovaniu väzieb medzi CERN-om a Lotyšskom, čím ponúka príležitosti na ďalší rast časticovej fyziky v Lotyšsku prostredníctvom partnerstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a vzdelávania.“

Ako uviedol Krišjānis Kariņš, lotyšský predseda vlády: „Keď sa staneme najnovším pridruženým členským štátom CERN-u, tešíme sa na zvýšenie nášho príspevku k hlavným vedeckým snahám organizácie, ako aj na investície do bezkonkurenčnej vedeckej a technologickej excelentnosti získanej týmto členstvom v ďalšom budovaní ekonomiky a blahobytu našej spoločnosti. Za posledné roky sa lotyšská vedecká komunita už zúčastnila rôznych projektov CERN-u a teraz nám status pridruženého členského štátu CERN-u umožní bližšie spolupracovať pri zlepšovaní vedeckej kvality Európy.“

Lotyšsko sa zapojilo do aktivít CERN na začiatku 90. rokov a prostredníctvom svojich popredných výskumných inštitúcií sa zúčastnilo na činnostiach zahŕňajúcich akcelerátorové a detektorové technológie, výkonovú elektroniku, robotiku, spracovanie údajov a ďalšie oblasti. V roku 1996 táto účasť viedla k príspevku prostredníctvom inštitútu elektroniky a informatiky v krajine do hadrónového kalorimetra detektora CMS, jedného zo štyroch hlavných experimentov vlajkového akcelerátora CERNu, veľkého hadrónového urýchľovača (LHC).

Séria dohôd v rokoch 2010, vrátane rámcovej dohody o spolupráci v roku 2012 a dohody o spolupráci v roku 2016, zintenzívnila a formalizovala vzťahy medzi CERN a Lotyšskom. Technická univerzita v Rige (RTU) sa pripojila k študijnej skupine pre Future Circular Collider v roku 2015 a konzorcium Lotyšskej univerzity a RTU sa potom zapojilo do spolupráce CMS v roku 2017. Tento rámec tiež poskytoval príležitosť lotyšským výskumníkom podieľať sa na aktivitách CERN prostredníctvom PhD téz a projektových združení.

Ako asociovaný členský štát bude Lotyšsko oprávnené menovať zástupcov, ktorí sa zúčastnia zasadnutí Rady CERN a finančného výboru. Jeho štátni príslušníci budú mať nárok na obmedzené pracovné pozície a štipendiá a jeho priemysel bude oprávnený uchádzať sa o zmluvy CERN, čo zvyšuje príležitosti pre priemyselnú spoluprácu v oblasti pokrokových technológií.

Zdroj: CERN, zverejnené: 15.4.2021, autor: rpa