HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Lídri EÚ vyzývajú Brusel, aby zintenzívnil úlohu pri obstarávaní a výrobe vakcín COVID-19

Aktualita

Šesť vlád krajín EÚ naliehalo, aby EÚ prevzala väčšiu úlohu a väčšie finančné riziko pri plánovaní a výrobe vakcín, vrátane nových právomocí s cieľom vopred prijať záväzky týkajúce sa zaviazania si sľubných kandidátov na výrobu vakcín.

„Súčasná situácia vyvolala otázky týkajúce sa pripravenosti Európy na pandémie,“ uvádza sa v liste, ktorý EÚ zaslali lídri Belgicka, Dánska, Francúzska, Nemecka, Poľska a Španielska. Lídri vyzývajú EÚ, aby zvýšila kapacitu výroby vakcín zdieľaním väčších nákladov na vývoj vakcín s farmaceutickými spoločnosťami. „Zníženie zodpovednosti za výrobu očkovacích látok prostredníctvom zaručeného verejného nákupu by mohlo zatraktívniť takéto úsilie a zapojiť sa do zmlúv na úrovni EÚ s cieľom zvýšiť výrobu vyvinutých vakcín,“ uvádza sa v liste.

Zrýchlené postupy pre najsľubnejších výskumných kandidátov COVID-19 budú tiež medzi návrhmi na novú stratégiu očkovacích látok EÚ, ktorú zverejní Európska komisia ešte v júni 2020. Očakáva sa, že táto stratégia bude zahŕňať fond na predbežné nákupy sľubných vakcín proti COVID-19, s prioritou pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú, ako sú zdravotnícki pracovníci a staršie osoby.

Tlak postupne prichádza, keďže sa vedúci predstavitelia EÚ obávajú, že kontinent môže stratiť čoskoro prístup k vakcíne proti vírusu, ktorý zabil viac ako 180 000 ľudí v Európe. Tento strach a obavy spôsobili, že Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Holandsko sa spojili do „Inkluzívnej aliancie pre vakcíny“ s cieľom zabezpečiť, aby boli výrobcovia vakcíny „na európskej pôde“ a aby spoločne rokovali s vývojármi a výrobcami vakcín COVID-19.

Európske vlády boli podnietené k činu v USA, aby zabezpečili vývoj očkovacích látok, ktoré zahŕňajú investíciu vo výške 1 miliardy USD do experimentálnej vakcíny AstraZeneca COVID-19.

K tlaku na vedúcich predstaviteľov EÚ sa pridal svojimi pripomienkami aj generálny riaditeľ spoločnosti Sanofi Paul Hudson, ktorý v máji 2020 navrhol, aby USA dostali prvoradé uprednostnenie vakcín francúzskej farmaceutickej spoločnosti potom, čo krajina poskytne finančné prostriedky na jej vývoj. Úradníci v Európe sa obávajú, že prezident USA Donald Trump by mohol byť obzvlášť agresívny pri hľadaní prvého práva na prístup k vakcíne pre USA.

Nový mandát EÚ na vakcínu by priblížil Brusel k americkému úradu pre pokročilý výskum a vývoj v biomedicíne, ktorý financuje rôzne vakcinačné programy COVID-19, a to ešte predtým, ako sa preukáže, že sú účinné.

Pocit naliehavosti okolo vakcíny bol viditeľný v marci 2020, keď sa predsedníčka EK Ursula von der Leyen rýchlo rozhodla, aby zabezpečila pôžičku vo výške 80 miliónov EUR pre nemecký CureVac, potom, čo bolo hlásené, že Trump sa pokúša zabezpečiť exkluzívny prístup k vakcíne, ktorá sa vyvíja. Americkí predstavitelia rovnako ako aj nemecká spoločnosť odmietli správy o ponuke spoločnosti CureVac.

V liste vlád EÚ sa požaduje aj „koherentný, transparentný a koordinovaný prístup k výberu kandidátov na vakcíny, podporné mechanizmy, prípadne vrátane finančnej podpory z fondov EÚ.“ Fondy EÚ by tiež mali „vo väčšej miere financovať rozsiahle klinické skúšky“, uvádza sa v liste. Silné investície do základného výskumu a „zosúladenie výskumných a inovačných snáh a ich lepšie prepojenie s európskou výrobou produktov a liekov“ sú nevyhnutné, aby sa lepšie pripravili na ďalšiu pandémiu. V liste sa takisto požaduje väčšia úloha EÚ pri zabezpečovaní dodávok osobných ochranných prostriedkov, zdravotníckych pomôcok a kritických liekov.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 11.6.2020, autor: rpa