HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Kvantové spoločnosti v EÚ potrebujú viac investícií

Aktualita

Kvantový počítač z projektu OpenSuperQ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Monitor kvantových technológií 2022, ktorý zverejnila spoločnosť McKinsey, uviedol, že v roku 2019 mala EÚ najvyššiu koncentráciu odborných znalostí v oblasti kvantových technológií a časopisov.

To isté platilo pre zakladanie podnikov na tomto základe, pričom v EÚ sídli najväčšie svetové priemyselné združenie pre kvantové technológie s približne 150 členmi a viac ako 100 start-upmi aktívnymi v tejto oblasti.

Keď sa však tieto spoločnosti pokúšajú rozšíriť, čelia tvrdej realite nedostatku financií. Ako ukazujú údaje spoločnosti McKinsey, pokiaľ ide o investície do kvantových technologických start-upov, Európa zaostáva s 294-miliónmi USD investovanými v rokoch 2001 – 2021, zatiaľ čo USA vedú s 2,164-miliardami USD, Spojené kráľovstvo je druhé s 979-miliónmi USD a Kanada je na 3. mieste s 658-miliónov USD.

Situácia je ešte pochmúrnejšia, keďže EÚ predstavuje 25 % všetkých spoločností zaoberajúcich sa kvantovou technológiou. Ako bolo vidieť v iných technologických sektoroch, veľa start-upov s vysokým potenciálom naháňa malý súkromný kapitál.

Okrem straty konkurencieschopnosti sa talenty a start-upy z EÚ musia presťahovať do USA, aby získali podporu.

Zatiaľ čo kvantové počítače ešte nie sú pripravené na komerčný mainstream, prototypy iných kvantových technológií, ako sú senzory, sú po ruke a pripravené na testovanie v rôznych aplikáciách.

Jedným z príkladov je použitie senzorov na lekársku diagnostiku, kde je možné priblížiť sa „na úroveň jedného neurónu,“ povedal Tommaso Calarco, riaditeľ Inštitútu pre kvantovú kontrolu vo výskumnom centre Jülich v Nemecku. Medzitým pri meraní času a satelitnej navigácii bude možné dosiahnuť „centimetrovú alebo milimetrovú presnosť,“ dodal.

Hľadanie súkromných investícií

Potenciál je pochopený, ale preniesť ho na komerčné produkty je riskantné a následný nedostatok súkromného financovania je významnou prekážkou.

Veľké technologické spoločnosti, ktoré inde investujú do kvantových technológií, v Európe takmer neexistujú. To isté platí pre spoločnosti rizikového kapitálu so záujmom o tento sektor.

Americkí investori prejavujú chuť do jedla, ale ako poznamenáva Enrique Lizaso Olmos, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Multiverse Computing, kvantovej softvérovej spoločnosti so sídlom v San Sebastiane v Španielsku, môžu byť „obmedzení investičnou politikou“ a môžu čeliť obmedzeniam, ako napríklad zákazu investovať v niektorých európskych krajinách.

Za tým všetkým je všeobecná predstava, že Európa ako celok je averzia k riziku. A ako uviedol Lizaso, kvantové pole by nebolo prvým prípadom, keď by EÚ nedokázala stavať na svojej vynikajúcej vedeckej základni. V mobilnom sektore napríklad spoločnosti z EÚ nemôžu konkurovať gigantom ako Apple, Android či Huawei.

Ale argument averzia k riziku nepresvedčí každého. Calarco verí, že problém nespočíva v tom, že investori z EÚ majú „menej odvahy alebo vízie“, ale neťažili z „obrovských ziskových marží internetovej revolúcie“, ktoré umožnili americkým partnerom reinvestovať obrovské množstvo kapitálu. Ide o „čistú dostupnosť hotovosti“, dodal.

Pre Keesa Eijkela, riaditeľa obchodného rozvoja v kvantovom výskumnom inštitúte QuTech v Delfte v Holandsku, sú to „obmedzené skúsenosti“ sektora deep-tech a kvantových technológií, čo brzdí významné investície.

V EÚ zostáva „dlhá krivka učenia, ktorú treba prejsť, aby sme získali všetky skúsenosti,“ uviedol Eijkel. Dobrým východiskovým bodom by mohlo byť čerpanie financií a ľudí „z iných častí sveta.“ Zdieľanie skúseností by mohlo „zlepšiť krivku učenia“ a zároveň „znížiť riziko“, dodal.

Podporné opatrenia

EÚ zavádza množstvo opatrení na podporu súkromných investícií a na pomoc európskym spoločnostiam v oblasti kvantových technológií pri rozširovaní. Konkrétne, predstaviteľ Komisie uviedol, že EÚ zriaďuje špecializovaný kvantový fond, ktorý zahŕňa rôzne opatrenia.

Jedným z nich je umožnenie start-upom s kvantovými technológiami uchádzať sa o akcelerátor Európskej rady pre inovácie, ktorý ponúka spoločnostiam kapitálové financovanie. Ďalším je program InvestEU, pre ktorý Európsky investičný fond, ktorý v súčasnosti spravuje 10-miliárd EUR v rámci InvestEU, teraz vyberá sprostredkovateľov na investovanie do spoločností s kvantovou technológiou. Cieľom je znížiť averziu investorov k riziku „prijatím rozpočtu EÚ“, uviedol predstaviteľ.

Ďalšiu pomoc by mohol priniesť Európsky zákon o čipoch, ktorý Komisia navrhla vo februári 2022, s cieľom mobilizovať 43-miliárd EUR na zvýšenie celosvetového podielu EÚ na výrobe polovodičov. Očakáva sa, že zákon podporí spoločnosti pri rozširovaní, čo by malo zahŕňať niektoré aspekty kvantových technológií.

Okrem toho bude EÚ poskytovať spoločnostiam zaoberajúcim sa kvantovými technológiami testovacie miesta na zavádzanie nových aplikácií prostredníctvom otvoreného testovania a pilotných výrobných kapacít pre kvantové technológie rámcového partnerstva Horizont Európa.

Ide o projekt v hodnote niekoľkých miliónov EUR, pre ktorý Komisia v súčasnosti vyberá spoločnosti, „ktoré získajú financovanie a prístup k infraštruktúram pre svoje podnikanie“, uviedol úradník Komisie.

Členské štáty tiež podnikli kroky na zvýšenie národných investícií do kvantových technológií, hoci situácia je nerovnomerná. Zatiaľ čo Nemecko a Francúzsko oznámili plány minúť 2-miliardy EUR a 1,8-miliardy EUR na podporu kvantového výskumu a vývoja, Taliansko teraz podniká prvé kroky, pričom využíva peniaze z fondu na obnovu po pandémii.

Viac investícií, viac koordinácie

Napriek týmto iniciatívam EÚ a členských štátov si priemysel a vedci myslia, že stále existuje priestor na zlepšenie.

Napríklad Calarco uviedol, že by bolo „vysoko efektívne“, keby kvantový fond Komisie bol schopný investovať do akcií. Ďalším dobrým krokom by podľa neho bolo odstránenie právnych obmedzení EÚ, ktoré sťažujú start-upom využívať programy financovania a brzdia „rozkvet start-upových ekosystémov“. Podobne by sa mali prehodnotiť obmedzenia týkajúce sa opatrení štátnej pomoci v prípade kvantových technológií, čím sa sektor ešte viac oživí.

Lizaso navrhuje, aby sa EÚ mohla stať popredným investorom do rizikového kapitálu, ako je to v prípade Kanady. Takéto opatrenie by zabránilo americkým investorom, ktorí často vedú kolá financovania, diktovať svoje vlastné podmienky, pretože tie nie sú vždy v súlade s európskymi záujmami. Lizaso tiež uviedol, že prahová hodnota pre kvantové technologické spoločnosti v EIC Accelerator by sa mala zvýšiť na 50-miliónov EUR.

Najdôležitejšie však je, aby EÚ bola pri implementácii svojich iniciatív svižnejšia, pretože rýchlosť zmien v sektoroch deep-tech technológií je „obrovská“, dodal Lizaso.

Na národnej úrovni Calarco navrhol vytvorenie „zastrešujúcej štruktúry“ pre kvantové technológie, ktorá by zahŕňala všetky ministerstvá, aby sa predišlo fragmentácii rozpočtu a politiky.

Rovnako dôležité by mohlo byť aj spojenie síl medzi členskými štátmi. Eijkel uviedol, že národné úsilie by malo byť „koordinované alebo vykonané na európskej úrovni“, čo umožní investorom rizikového kapitálu vytvárať syndikáty a pracovať vo väčšom rozsahu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; zverejnené: 8. 9. 2022, autor: rpa