HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

KU Leuven a Biohaven podpísali licencovanie a výskumnú dohodu na vývoj terapií pre liečbu chronickej bolesti

Aktualita

Vývoj terapií pre liečbu chronickej bolesti

Biohaven Therapeutics Ltd., dcérska spoločnosť Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. (NYSE: BHVN), spolu s CD3 a LICR na Katolíckej univerzite (KU) Leuven v Belgicku, oznámili 11. januára 2022, že uzavreli exkluzívnu globálnu licenčnú a výskumnú dohodu na vývoj a komercializáciu prvotriednych antagonistov TRPM3, aby oslovili rastúci podiel ľudí na celom svete žijúcich s chronickými bolestivými poruchami. Platforma antagonistu TRPM3 bola objavená v Centre for Drug Design and Discovery (CD3) a Laboratóriu výskumu iónových kanálov (LICR) na KU Leuven.

BHV-2100 je hlavný antagonista TRPM3 z platformy a perorálne biologicky dostupný antagonista TRPM3 s malou molekulou. TRPM3 je katiónový kanál zapojený do signalizácie bolesti a nový cieľ na liečbu bolesti objavený v LICR KU Leuven. V súlade s úlohou TRPM3 pri bolesti údaje generované v KU Leuven preukázali, že BHV-2100 môže znížiť bolestivé správanie na zvieracích modeloch bez škodlivých vedľajších účinkov pozorovaných pri iných prístupoch a mechanizmoch zvládania bolesti.

Vlad Coric, MD, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd., uviedol: „Sme radi, že prostredníctvom tejto spolupráce rozširujeme náš rad nových zlúčenín zameraných na bolestivé poruchy, ktoré už zahŕňajú našu franšízu CGRP zameranú na migrénu, v spolupráci s CD3 a KU Leuven. Existuje naliehavá neuspokojená potreba bezpečnej a účinnej liečby bolesti a antagonizmus TRPM3 je sľubným prístupom k rozvoju nových terapií bolesti. Na základe rozsiahlej charakterizácie mechanizmu a povzbudivých predklinických údajov, ktoré doteraz vytvorila KU Leuven, sme nadšení, že môžeme spolupracovať s týmito akademickými lídrami na uvedení BHV-2100 do klinického vývoja.“

Thomas Voets, profesor na KU Leuven a vedúci skupiny vo VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research, uviedol: „Tešíme sa na spoluprácu s Biohaven a tešíme sa na pokrok nášho programu TRPM3 smerom ku klinickým aplikáciám v prospech ľudí trpiacich chronickou bolesťou.“ Joris Vriens, profesor na KU Leuven, dodal: „Náš základný výskum ukázal, že TRPM3 je sľubným cieľom pre nový typ analgetík a toto partnerstvo nám poskytne potrebné zdroje na to, aby sme naše zlúčeniny zacielené na TRPM3 posunuli do klinického štádia.“

Charlie Conway, PhD, hlavný vedecký riaditeľ Biohaven Pharmaceuticals, Inc., poznamenal: „Profesori Voets a Vriens v KU Leuven boli priekopníkmi v objasňovaní a overovaní kľúčovej úlohy TRPM3 pri signalizácii bolesti. Ich výskum poskytuje silné odôvodnenie pre pokrok modulátorov TRPM3 na liečbu patologickej bolesti. Som nadšený, že môžem posunúť BHV-2100 vpred ako prvého kandidáta v potenciálne transformačnej triede terapií bolesti.“

Na základe dohody získava Biohaven Therapeutics exkluzívne globálne práva na vývoj, výrobu a komercializáciu antagonistov TRPM3 s malou molekulou od KU Leuven. Portfólio zahŕňa hlavného kandidáta, odteraz známeho ako BHV-2100, ktorý preukázal sľubnú účinnosť v predklinických modeloch bolesti a bude prvým, kto postúpi smerom k 1. fáze štúdií. Biohaven Therapeutics bude podporovať ďalší základný a translačný výskum na KU Leuven o úlohe TRPM3 pri bolesti a iných poruchách. KU Leuven dostane platbu vopred a má nárok na získanie ďalších míľnikov vývoja, regulácie a komercializácie. Okrem toho bude KU Leuven oprávnená dostávať strednociferné licenčné poplatky z čistého predaja produktov vyplývajúcich zo spolupráce.

Patrick Chaltin, výkonný riaditeľ CD3, dodal: „Sme nesmierne radi, že naše dlhodobé a úspešné partnerstvo s LICR umožnilo programu antagonistov TRPM3 dosiahnuť tento dôležitý míľnik. Biohaven má preukázateľné skúsenosti s úspešným vývojom a uvedením nových terapií na trh a sme nadšení, že môžeme s Biohaven spolupracovať prostredníctvom tejto globálnej licenčnej a výskumnej zmluvy.“

Podľa predklinických údajov KU Leuven, BHV-2100 môže znížiť bolestivé správanie na zvieracích modeloch bez škodlivých vedľajších účinkov

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://lrd.kuleuven.be, zverejnené: 12. 1. 2022, autor: rpa