HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

JOPRAD

Aktualita

Iniciatíva JOPRAD, ktorej cieľom je stanoviť podmienky pre vytvorenie spoločného programovania, bola zahájená v júni 2015.

Iniciatíva aktuálne organizuje regionálny míting s cieľom informovať, zapojiť a zaangažovať krajiny s menej vyspelými LAP do procesu spoločného programovania.

Stretnutie sa uskutočnilo 3. -4. februára 2016 v Bukurešti, Rumunsko.