HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022

Aktualita

Banner podujatia: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022
Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Využite priestor na odbornú prezentáciu, predstavenie vašich výsledkov, vedeckých štúdií a propagáciu pracovného tímu. Aktuálny XIV. ročník konferencie sa predstaví v novom dizajne. Aj tento rok sa bude udeľovať hlavná cena Prevedy za najlepší vedecký príspevok, ale aj množstvo ďalších cien.

O konferencii

Občianske združenie Preveda organizuje konferenciu určenú najmä pre mladých výskumných pracovníkov, PhD študentov, ale aj bakalárov a diplomantov so zameraním primárne na vedy o živej prírode. Poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať svoju prácu, ponúka interaktívnu diskusiu na odborné témy a získanie plnohodnotnej publikácie príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie.

Témy

V rámci aktuálneho ročníka je pripravených celkovo desať zaujímavých tematických sekcií: Základná a klinická medicína, Biochémia, Biológia, Biofyzika, Mikrobiológia, Farmakológia a toxikológia, Chémia, Environmentalistika, Biotechnológia a Otvorená sekca.

Termíny a prihlásenie

Termín pre prijímanie abstraktov je 1. 6. 2022 (vrátane) a posterov, respektíve prezentácií je 3. 6. 2022 (vrátane). Registrácia je už otvorená. Konferencia sa začína 6. 6. 2022.

Registračný formulár, ako aj všetky potrebné informácie k registrácii, nájdete na stránke www.preveda.sk.

Viac informácií:

XIV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.preveda.sk, zverejnené: 30. 5. 2022, autor: rpa