HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň pre vysoké školy so zameraním na akcie programu Erasmus+

Aktualita

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a Slovenskou rektorskou konferenciou organizujú dňa 12. novembra 2019 v Bratislave Informačný deň pre vysoké školy so zameraním na centralizované akcie programu Erasmus+ a projekty strategických partnerstiev v Kľúčovej akcii 2. V rámci podujatia bude ponúknutý špeciálny blok venovaný výhradne iniciatíve Európske univerzity.

V rámci bloku k iniciatíve Európske univerzity vystúpi na podujatí zástupca Európskej komisie (DG EAC); zástupca francúzskej univerzity (Aix Marseille University), ktorá je súčasťou aliancie CIVIS – jednej z aliancií schválených vo Výzve 2019, a zástupca novovzniknutého konzorcia (IrRADIARE) pripravujúceho projekt Európske univerzity do Výzvy 2020. Pre vysoké školy, ktoré pripravujú prihlášku na Európske univerzity vo Výzve 2020, bude po prestávke vyhradený priestor na diskusiu so zahraničnými hosťami, ktorý poskytne jedinečnú príležitosť položiť konkrétne otázky týkajúce sa projektového návrhu.

Cieľom podujatia bude účastníkom podujatia ukázať príklady dobrej praxe, vytvoriť priestor na sieťovanie a hľadanie partnerov do budúcich projektov.

Registrácia je otvorená do 30. októbra 2019!

Viac informácií: