HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Infekcia COVID-19 zvyšuje riziko cukrovky 2. typu

Aktualita

Grafický abstrakt štúdie výskumníkov v Nemecku. Zdroj: https://link.springer.com

Nová štúdia výskumníkov v Nemecku ukázala, že ľudia, ktorí mali Covid-19 sú vystavení zvýšenému riziku vzniku cukrovky 2. typu.

Toto nadväzuje na predchádzajúci výskum, ktorý ukázal, že pankreas môže byť ovplyvnený SARS-CoV-2 a že po infekcii COVID-19 bol pozorovaný znížený počet granúl vylučujúcich inzulín v beta bunkách a zhoršená sekrécia inzulínu stimulovaná glukózou.

Navyše, po COVID-19 sa u niektorých pacientov vyvinula inzulínová rezistencia a mali zvýšené hladiny glukózy v krvi, aj keď v minulosti nemali cukrovku.

Infekcia SARS-CoV-2 môže viesť k aktivácii imunitného systému, ktorá môže pretrvávať mesiace a ktorá zhoršuje účinnosť inzulínu.

Doteraz však nebolo jasné, či sú tieto metabolické zmeny prechodné alebo či COVID-19 zvyšuje riziko cukrovky. Na preskúmanie tejto otázky výskumníci z Nemeckého centra pre diabetes, Nemeckého centra pre výskum diabetu a spoločnosti IQVIA so zdravotnými údajmi vykonali retrospektívnu kohortovú štúdiu.

Štúdia zahŕňala 1 171 praktických lekárov v Nemecku a prebiehala od marca 2020 do januára 2021 a zahŕňala 8,8-milióna pacientov. Sledovanie pokračovalo do júla 2021.

Ako kontrolnú skupinu vedci vybrali ľudí s akútnymi infekciami horných dýchacích ciest (AURI), ktoré sú tiež často spôsobené vírusmi. Tieto dve kohorty sa porovnávali podľa pohlavia, veku, zdravotného poistenia, mesiaca COVID-19 alebo diagnózy AURI a komorbidít (obezita, hypertenzia, vysoký cholesterol, srdcový infarkt, mŕtvica).

Počas sledovaného obdobia bol 35 865 ľuďom diagnostikovaný COVID-19 a analýza ukázala, že u nich je väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie cukrovka 2. typu, ako u ľudí s AURI.

Výskyt cukrovky s infekciou COVID-19 bol 15,8 v porovnaní s 12,3 na 1 000 ľudí za rok s AURI, čo znamená, že relatívne riziko vzniku cukrovky 2. typu bolo o 28 % vyššie v skupine COVID-19 ako v skupine AURI.

Viac informácií:

Incidence of newly diagnosed diabetes after Covid-19

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://link.springer.com, zverejnené: 23. 3. 2022, autor: rpa