HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Hodnotenie priemyselného výskumu a vývoja EÚ 2020

Aktualita

17. decembra 2020 bolo zverejnené hodnotenie priemyselného výskumu a vývoja EÚ. Podniky v EÚ-27 zvýšili svoje investície do výskumu a vývoja (VaV) už desiaty rok po sebe. V roku 2019 investovali podniky v EÚ do výskumu a vývoja o 5,6 % viac, v porovnaní s 4,7 % v roku 2018. Rast je podporený najmä automobilovým, IKT a zdravotníckym sektorom.

Jedným z úspešných príkladov je nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech, ktorá vedie priekopnícky vývoj jednej z prvých používaných vakcín COVID-19.

Od svojich začiatkov ťažila z podpory EÚ v oblasti výskumu a vývoja v hodnote viac ako 108-miliónov EUR. BioNTech sa umiestňuje na 654. mieste vo svetovom rebríčku a v tejto hodnotiacej tabuľke je od roku 2013. Za toto sedemročné obdobie znásobil svoje investície do výskumu a vývoja 6-krát a čistý predaj desaťkrát.

Spoločnosti EÚ v hodnotiacej tabuľke sú vysoko internacionalizované a vykazujú diverzifikovanú a silnú technologickú a priemyselnú základňu. V rebríčku najlepších 2 500 spoločností pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja na celom svete však strácajú pozíciu proti rýchlo rastúcim spoločnostiam v oblasti IKT a zdravotníctva so sídlom v USA a Číne.

Európska komisárka pre inovácie, výskum, vzdelávanie, kultúru a mládež Mariya Gabriel povedala: „Môžeme byť hrdí na naše popredné spoločnosti, napríklad teraz s vývojom vakcín COVID-19 alebo so zelenými technológiami. V sektore IKT je však potrebných viac investícií, najmä v globálnych pretekoch o technologické prvenstvo v ekologickom a digitálnom prechode. Ak chceme, aby bola Európa hybnou silou prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, musíme zdvojnásobiť svoje úsilie.“

Tvárou v tvár neustále rastúcemu globálnemu technologickému závodu zvýšilo najlepších 2 500 priemyselných hráčov na svete svoje investície do výskumu a vývoja v roku 2019, podobne ako v roku 2018, o 8,9 %.

Spoločnosti z EÚ tvoria 14 z 50 najlepších podnikových investorov do výskumu a vývoja. Aj keď sa miera rastu výskumu a vývoja spoločností v EÚ (5,6 %) zvýšila, je hlboko pod úrovňou ich čínskych (21 %) a amerických partnerov (10,8 %).

V rebríčku 2 500 najväčších svetových investorov do výskumu a vývoja sú na prvom mieste USA so 775 spoločnosťami (348-miliárd EUR), nasledujú 421 spoločností so sídlom v EÚ (189-miliárd EUR) a Čína 536 spoločností (119-miliárd EUR).

421 spoločností so sídlom v EÚ zamestnáva viac ako 16,8-milióna ľudí, čo predstavuje nárast o 0,2 % oproti roku 2019.

Pokračujúci nárast počtu čínskych spoločností v hodnotiacej tabuľke a odchod britských spoločností z EÚ oslabuje zastúpenie EÚ medzi najlepšími podnikovými investormi do výskumu a vývoja, čo poukazuje na strategické špecializácie a medzery v kapacitách priemyselného výskumu a vývoja.

Aj keď má EÚ vynikajúcu základňu kľúčových aktérov výskumu a vývoja v stredných technologických odvetviach, hodnotiaca tabuľka ukazuje potrebu vyššieho počtu a rastu spoločností v oblasti farmácie, biológie a IKT.

Celosvetový rast výskumu a vývoja bol vedený americkým sektorom IKT (14,5 %), nasledovaným sektorom zdravotníctva (13,7 %).

Rast výskumu a vývoja v EÚ podporovali automobily (4,2 %), IKT (8,6 %) a zdravie (5 %). Spoločnosti z EÚ súťažia s USA v oblasti kozmického a obranného priemyslu a v chemickom priemysle, kde si Japonsko drží prvenstvo.

EÚ je svetovým lídrom v oblasti vysoko hodnotných zelených patentov, pričom Japonsko a USA ich pozorne nasledujú.

Od roku 2000 do roku 2016 vyrobila EÚ okolo 60-tisíc vysoko hodnotných zelených vynálezov, čo je asi 6-krát viac ako v Číne.

Najvyšší podiel vysoko hodnotných vynálezov majú EÚ a USA, ktoré v rokoch 2010 až 2016 predstavovali v priemere asi 60 % všetkých ich ekologických vynálezov.

Južná Kórea (17 %) a Japonsko (32 %) majú nižšie podiely a iba 3 % čínskych vynálezov sú klasifikované ako vysoko hodnotné.

Správa obsahuje aj analýzu zverejnenia a skóre reputácie spoločností v súvislosti s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a dôkazy o úlohe, ktorú zohráva priemyselný výskum a vývoj.

EÚ a Japonsko dosahujú skóre 54 zo 100, Čína a USA dosahujú nižšie skóre 42,2, respektíve 38,3.

Informácie o hodnotiacej tabuľke investícií do výskumu a vývoja

Hodnotiacu tabuľku investícií do priemyselného výskumu (EU Industrial R&D Investment Scoreboard) a vývoja EÚ každoročne od roku 2004 uverejňuje Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie a JRC).

Vydanie hodnotiacej tabuľky do roku 2020 zahŕňa 2 500 spoločností, ktoré v rokoch 2019/20 investujú najväčšie sumy do výskumu a vývoja na svete.

Údaje z hodnotiacej tabuľky prevzaté z posledných publikovaných účtovných závierok spoločností obsahujú kľúčové ukazovatele 2 500 materských spoločností a viac ako 800 000 dcérskych spoločností, ktoré umožňujú hodnotiť ekonomickú a inovačnú výkonnosť spoločností.

2 500 spoločností so sídlom v 43 krajinách investovalo každá do výskumu a vývoja najmenej 34,7-mil. EUR, v celkovom objeme 904,2-miliárd EUR.

Celkový výsledný výskum a vývoj v roku 2020 sa rovná približne 90 % svetového výskumu a vývoja financovaného podnikmi.

Vzorka zahŕňa 421 spoločností so sídlom v EÚ27, ktoré tvoria 21 % celkového výskumu a vývoja vo vzorke, 775 spoločností v USA (38 %), 309 japonských spoločností (13 %), 536 čínskych (1 3%) a 459 zo zvyšku svet (15 %).

Viac informácií

EU Industrial R&D Investment Scoreboard

https://iri.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2020-12/SB2020-SmallHeader02.jpg

Zdroj: EK, zverejnené: 18.12.2020, autor: rpa