HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fraunhoferova spoločnosť, DESY, Hereon a EMBL podpísali memorandum o porozumení pre užšiu spoluprácu

Aktualita

Podpis memoranda o porozumení zľava doprava: Prof. Matthias Wilmans (vedúci pobočky EMBL v Hamburgu), Dr. Arik Willner (CTO DESY), Prof. Helmut Dosch (predseda predstavenstva DESY), Prof. Matthias Rehahn (vedecký a technický riaditeľ Hereon), Prof. Axel Müller-Groeling (riaditeľ výskumnej infraštruktúry a digitalizácie Fraunhofer-Gesellschaft) a Dr. Hans-Otto Feldhütter (riaditeľ výskumnej infraštruktúry a udržateľnosti Fraunhofer-Gesellschaft). Zdroj: https://www.fraunhofer.de

Delegácia z Fraunhofer-Gesellschaft (Fraunhoferova spoločnosť), Deutsches Electron Synchrotron (nemecký elektrónový synchrotrón, DESY), Helmholtz-Zentrum Hereon (Helmholtz Center Hereon) a Európske laboratórium molekulárnej biológie (EMBL) 13. novembra 2023 v Hamburgu podpísala memorandum o porozumení (MoU). Týmto vyhlásením o zámere tieto štyri výskumné inštitúcie potvrdili svoje plány spolupracovať, združiť svoje odborné znalosti a infraštruktúru s cieľom vytvoriť pridanú hodnotu pre výskum a priemysel.

Od nových zobrazovacích metód k novým formátom údajov a analýz a od skríningu aktívnych látok k biomateriálom: Potenciál, ktorý má synchrotrónové žiarenie aj pre aplikovaný výskum, je obrovský. Fraunhofer, DESY, Hereon a EMBL sa dohodli na strategickom partnerstve, aby to v budúcnosti využili ešte efektívnejšie. Cieľom je v blízkej budúcnosti nadviazať štruktúrovanú spoluprácu medzi štyrmi výskumnými inštitúciami. Osobitný dôraz sa bude klásť na využitie analytickej infraštruktúry v kampuse DESY v Hamburgu, napríklad zdroja röntgenového žiarenia PETRA III, ale aj voľných elektrónových laserov.

Základný kameň pre vyššiu efektivitu a konkurencieschopnosť

Prof. Axel Müller-Groeling, výkonný viceprezident pre výskumné infraštruktúry a digitálnu transformáciu vo Fraunhofer-Gesellschaft, vysvetlil: „Podpísaním memoranda o porozumení pripravujeme pôdu pre dôležitý príspevok k väčšej efektívnosti a konkurencieschopnosti nemeckého výskumu. V časoch hospodárskych a sociálnych výziev je nevyhnutné zhromaždiť odborné znalosti, infraštruktúru a znalosti naprieč hranicami jednotlivých výskumných inštitúcií a pretaviť ich do inovácií plánovaným a cieleným spôsobom. Nielenže tak budeme môcť v budúcnosti osloviť nové skupiny zákazníkov; „Budeme tiež schopní riešiť naliehavé problémy priemyslu ešte efektívnejšie, skrátiť inovačné cykly a podporiť náš úspech.“

Dr. Arik Willner, technologický riaditeľ spoločnosti DESY, opísal spoluprácu nasledovne: „Krok, ktorý sme urobili pri vstupe do tejto spolupráce s pôsobivým počtom inštitútov Fraunhoferovej spoločnosti, ako aj s našimi partnermi Hereon a EMBL, ukazuje, aké dôležité sú analytické schopnosti DESY, a to nielen pre základný výskum, ale aj pre priemyselné otázky, vďaka čomu je veľmi dôležitý z hľadiska inovácií.”

Prof. Matthias Rehahn, vedecký riaditeľ Helmholtz-Zentrum Hereon, vysvetlil: „Už mnoho rokov spoločnosť Hereon úspešne prevádzkuje prístroje na výskum materiálov v dvoch najsilnejších európskych zdrojoch synchrotrónového žiarenia a neutrónov (PETRA III a FRM II) pod používateľskou platformou GEMS a sprístupňuje ich používateľom z akademickej obce aj priemyslu. Užšou spoluprácou s komunitou Fraunhoferovej spoločnosti spojíme odborné znalosti spoločnosti Hereon v používaní týchto systémov so skúsenosťami, ktoré majú inštitúty Fraunhoferovej spoločnosti v priemyselnom výskume.”

Prof. Matthias Wilmanns, vedúci EMBL Hamburg, uviedol: „Sme veľmi nadšení z príležitosti, ktorú nám toto partnerstvo poskytne na rozšírenie našich služieb beamline pre priemyselné aplikácie a oblasť biologických vied. Veríme, že ciele Fraunhofer-Gesellschaft, Hereon, DESY a EMBL sú v silnom súlade. Úzka spolupráca s týmito výskumnými inštitúciami nám otvorí nové možnosti na implementáciu programu EMBL „Molekuly k ekosystémom“, ktorý zahŕňa výskum molekulárnej podstaty života v kontexte meniaceho sa prostredia. Naším cieľom je zmeniť naše chápanie života na Zemi a poskytnúť informácie o potenciálnych riešeniach pre niektoré z najväčších výziev spoločnosti, ako je nezvratná strata biodiverzity, antimikrobiálna rezistencia, znečistenie, zmena klímy, potravinová bezpečnosť a nové patogény.”

Spolupráca medzi štyrmi partnermi je navrhnutá tak, aby riešila kľúčové otázky týkajúce sa základného aj aplikovaného výskumu s cieľom zvýšiť technologickú výkonnosť a konkurencieschopnosť výskumu a priemyslu. Napríklad spolupráca, na ktorej sa Fraunhoferova spoločnošt dohodla s DESY, Hereon a EMBL, umožní zákazkový prístup k analýze založenej na röntgenových lúčoch, aby mohla riešiť problémy aktuálneho priemyselného významu s najvyššou informačnou hodnotou. DESY a jej kampusoví partneri zase rozšíria svoje portfólio analýz prostredníctvom vlastných a spoločných projektov a využijú rozsiahle portfólio Fraunhoferovej spoločnosti na prípravu a vyhodnocovanie údajov. Okrem toho bude Fraunhoferova spoločnosť poskytovať aplikačne orientované problémy, ktoré budú tvoriť základ pre spoločný marketing analytických metód a portfólií pre priemyselný sektor.

Na začiatku bude spolu 25 Fraunhoferových inštitútov spolupracovať s odborníkmi z DESY, Hereon a EMBL.

Prehliadka so sprievodcom v zdroji synchrotrónového žiarenia DESY PETRA III na beamline P03, kde je vedecký dôraz kladený na vývoj nových materiálov. Zdroj: https://www.fraunhofer.de

Viac informácií:

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.fraunhofer.de, zverejnené: 22. 11. 2023, autor: rpa