HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

FIIT STU otestuje pre ministerstvo dopravy pripravenosť ciest na inteligentnú dopravu

Aktualita

Projekt na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Zdroj: https://www.stuba.sk

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave bude v rámci pilotného projektu pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR testovať pripravenosť slovenských ciest na nasadzovanie inteligentnej a prepojenej dopravy. V tomto zmysle podpísala fakulta s rezortom dopravy zmluvu.

Výskumníci FIIT STU otestujú senzorickú čitateľnosť vodorovného aj zvislého dopravného značenia na vytypovaných úsekoch ciest na území hlavného mesta SR, diaľnic, ciest I., II. a III. triedy. Merania urobia na dohodnutých cestných úsekoch opakovane, aby pokryli rôzne svetelné a poveternostné podmienky. Všetkým meraným údajom bude priradená značka polohy zo satelitnej navigácie s informáciou o presnosti merania, informácie o rýchlosti, akou meracie vozidlo okolo značenia prechádzalo, a intenzita signálu dátovej linky zvolenej prístupovej technológie 4G alebo 5G (podľa dostupnosti).

Výstupom projektu bude analýza zistených skutočností, zameraná na spoľahlivosť detekcie rôzneho druhu dopravného značenia na slovenských cestách senzormi a metódami, ktoré sa štandardne používajú v moderných autách ako základ pre pokročilé asistenčné systémy, prípadne autonómnu jazdu na niektorej z požadovaných úrovní. Podľa zmluvy získa štát okrem analýzy aj kompletný súbor dát na ďalší prípadný výskum či inak koncipovanú analýzu.

Ako uviedol odborný garant projektu za FIIT STU Ing. Marek Galinski, PhD., ktorý pôsobí v rámci výskumnej skupiny Automotive Innovation Lab: „V posledných rokoch nám na cestách pribúdajú nové autá, schopné čítať niektoré dopravné značky. Zatiaľ je to však len doplnková informácia pre vodiča, ktorý je následne zodpovedný za to, aby prispôsobil riadenie vozidla. Onedlho sa však automatizovaným čítaním značiek začnú viac a viac riadiť adaptívne tempomaty a autá, ktoré sľubujú schopnosť autonómnej jazdy na tretej úrovni. Ak sa máme na strojové čítanie značiek stopercentne spoliehať pri autonómnych autách, musíme si v prvom rade vedieť jednoznačne povedať, v akom stave toto dopravné značenie na našich cestách dnes je a ako sú moderné autá schopné alebo neschopné prečítať ho a porozumieť mu.”

Ako uviedol o projekte minister dopravy Andrej Doležal: „Kvalita značiek a ich kompatibilita so senzormi je niečo, čo štát zatiaľ nemá podrobne zmapované. Preto vítam tento projekt a očakávam, že nám prinesie veľmi zaujímavé dáta. Doprava sa bude v budúcnosti uberať smerom k väčšej automatizácii, preto by sme nemali zaháľať, ale pracovať na tom, aby sme našu infraštruktúru čo najviac prispôsobili trendom a zároveň týmto spôsobom zvyšovali bezpečnosť v cestnej doprave.“

Ako uzatvoril prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU: „FIIT STU je od svojho vzniku veľmi silno orientovaná aplikáciu najnovších technológií do praxe. Odberateľmi dosiahnutých inovácií sú súkromné firmy i verejné a štátne inštitúcie. Spolupráca s verejnými a štátnymi inštitúciami, medzi ktoré patrí aj tento projekt, robí náš výskum prínosný takmer okamžite pre celú spoločnosť. Rozvíjanie projektov v oblasti autonómnej dopravy je nevyhnutné, ak sa chceme ako krajina posúvať smerom k nasadzovaniu inteligentných dopravných prostriedkov na naše cesty vo veľkom. Som veľmi rád, že sa takéto projekty realizujú práve v spolupráci s našou fakultou.”

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 13. 4. 2022, autor: rpa