HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

FFG: Umelá inteligencia pre väčšiu bezpečnosť železníc

Aktualita

FFG Harmony project: Artificial intelligence to increase rail track safety (iStock / den-belitsky) /

Rakúska agentúra pre podporu výskumu (FFG) podporuje projekt HARMONY spoločnosti Mission Embedded a Viedenskej technickej univerzity (Institut für Computertechnik). Cieľom projektu je inovatívny systém monitorovania tratí, ktorý využíva umelú inteligenciu na zisťovanie anomálií v železničnej infraštruktúre s cieľom predchádzať následným škodám v počiatočnom štádiu a predchádzať možným nehodám.

Viac informácií:

Künstliche Intelligenz für mehr Sicherheit bei der Eisenbahn

Zdroj: FFG, zverejnené: 17. 5. 2021, autor: rpa