HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európske hlavné mesto inovácií 2020

Aktualita

Mariya Gabriel on Twitter: "Cities have 1⃣ day left to get a ...

Dvanásť miest z deviatich krajín Európy je v záverečnej fáze súťaže o Európske hlavné mesto inovácií 2020 (European Capital of Innovation 2020). Cena, ktorú financuje výskumný a inovačný program EÚ Horizont 2020, oceňuje európske mestá, ktoré vyvíjajú živé inovačné ekosystémy s cieľom riešiť verejné výzvy a zlepšiť životy ľudí.

Finalisti tohtoročnej edície súťaže:

 1. Cluj-Napoca (Rumunsko)
 2. Espoo  (Fínsko)
 3. Ghent (Belgicko)
 4. Groningen (Holandsko)
 5. Helsingborg (Švédsko)
 6. Leeuwarden (Holandsko)
 7. Leuven (Belgicko)
 8. Linz (Rakúsko)
 9. Milano (Taliansko)
 10. Reykjavik (Island)
 11. Valencia (Španielsko)
 12. Vienna (Rakúsko)

Mariya Gabriel, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Inovácie sú pre mestá kľúčové na zabezpečenie trvalo udržateľného oživenia po náročných časoch. Keď sa mestá starajú o inovačné ekosystémy, aby sa aktéri a občania v oblasti inovácií stretli a spolupracovali, podporia ich rozvoj a odolnosť. Šieste vydanie ceny European Capital of Innovation Award bude predstavovať ďalšiu silnú súťaž a predstaví najlepšie inovatívne postupy, ktoré posunú európske mestá vpred.“

Porota nezávislých expertov na vysokej úrovni vybrala 12 finalistov, experti analyzovali, ako mestá využívajú inovatívne riešenia na spoločenské výzvy, ako používajú tieto praktiky v procese mestského rozvoja a ako zapájajú široké miestne komunity do procesu rozhodovania.

Víťazné mesto získa titul Európske hlavné mesto inovácií 2020, ako aj 1 000 000 EUR na podporu svojich inovačných aktivít a zvýšenie svojej kapacity na prepojenie jednotlivcov, verejného sektora, akademickej obce a podnikov s cieľom priniesť spoločenské výhody pre svoje komunity. Päť finalistov získa cenu 100 000 EUR.

Európska komisia vyhlási víťaza súťaže Európske hlavné mesto inovácií 2020 na Európskych dňoch výskumu a inovácií (European Research and Innovation Days), ktoré sa uskutočnia 22. – 24. septembra 2020. Na tom istom podujatí EK udelí cenu EÚ pre ženy inovátorky 2020 (EU Prize for Women Innovators 2020), cenu EIC Horizont za dostupnú špičkovú techniku ​​pre humanitárnu pomoc (EIC Horizon Prize for Affordable High-Tech for Humanitarian Aid), a cenu Horizont Impact 2020 (Horizon Impact Award 2020).

Zdroj: EK, zverejnené: 5.8.2020, autor: rpa