HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska konferencia o akademickej integrite a plagiátorstve 2022

Aktualita

Európska konferencia o akademickej integrite a plagiátorstve 2022. Zdroj: https://academicintegrity.eu/conference

Európska konferencia o akademickej bezúhonnosti a plagiátorstve 2022 s hlavnou témou „Etika a integrita v meniacom sa svete“ sa uskutoční v portugalskom Porte od 4. do 6. mája 2022. Vzhľadom na aktuálnu situáciu COVID-19 sa podujatie uskutoční v hybridnom režime (osobne a online).

Konferenciu spoločne organizujú European Network for Academic Integrity (ENAI) a Lekárska fakulta Univerzity v Porte (FMUP).

Miesto konania

Lekárska fakulta Univerzity v Porte (FMUP), Auditorium Medical Research Center

Rua Doutor Plácido da Costa | 4200-450 Porto | Portugalsko

Umiestnenie v Mapách Google: https://bit.ly/ECAIP2022_Venue

Témy konferencie

 • Politiky akademickej integrity v meniacej sa spoločnosti
 • Inštitucionálne požiadavky a procesy: Zamýšľané a skutočné účinky
 • Neustály profesionálny rozvoj a akademická integrita
 • Akademická integrita a kultúrne rozdiely
 • Akademická integrita ako vnútorná prax vo vyučovaní a tvorbe učebných osnov
 • Podvádzanie zmlúv
 • Publikovanie a šírenie
 • Osvedčené postupy pri reakcii na nesprávne konanie
 • Podpora obetiam zlého správania
 • Nástroje na odhaľovanie nesprávneho správania
 • Výskum akademickej integrity
 • Výskum a dôvera verejnosti

Viac informácií:

European Conference on Academic Integrity and Plagiarism 2022 – ENAI annual conference

Európska konferencia o akademickej integrite a plagiátorstve 2022. Zdroj: https://academicintegrity.eu/conference

Zdroj: https://academicintegrity.eu/conference, zverejnené: 3. 3. 2022, autor: rpa