HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Európska komisia zverejní plán na oživenie európskeho výskumného priestoru

Aktualita

Maryia Gabriel

Po pandemickom oneskorení sú plány na nový model európskeho výskumného priestoru naplánované na 30. septembra 2020. Európska komisia zároveň zaháji akčný plán digitálneho vzdelávania a vytýči ciele obnovy európskeho vzdelávacieho priestoru

Európska komisia má podľa harmonogramu predstaviť 30.9. 2020 dlho očakávaný plán na oživenie Európskeho výskumného priestoru (ERA).

„Oznámenie o budúcnosti výskumu a inovácií a Európskom výskumnom priestore“ vyhlásia výkonná viceprezidentka komisie Margrethe Vestagerová a komisárka pre výskum a inovácie Maryia Gabriel.

Viac ako 60 inštitúcií predložilo spätnú väzbu a preukázalo širokú podporu pre nový model ERA. Inštitúcie dúfajú, že plán poskytne vyvážený prístup, ktorý oceňuje investície do základného aj priemyselného výskumu.

Plán prepracovaného Európskeho výskumného priestoru by mal obsahovať aj nápady na zvýšenie kvality výskumu a inovácií v regiónoch EÚ, ktoré vynakladajú menej výdavkov na vedu a výskum, ako je priemer EÚ. Nemecké združenie Helmholtz tvrdí, že ERA musí byť inkluzívnejšia a usilovať sa o zvyšovanie excelentnosti vedy a výskumu vo všetkých členských štátoch.

Univerzitné asociácie zároveň chcú, aby sa EÚ opierala o členské štáty, ktoré by mali vynakladať viac prostriedkov na národné výskumné programy.

Popri prepracovanom pláne Európskeho výskumného priestoru, plánuje Európska komisia spustiť „Akčný plán digitálneho vzdelávania“ a samostatný súbor cieľov na obnovu európskeho vzdelávacieho priestoru.

ERA bol prvýkrát uvedený do života v roku 2000, ale jeho ciele členské štáty vždy vnímali ako odporúčania, nie ako právne záväzné ciele.S výraznou výnimkou zriadenia veľkých európskych výskumných infraštruktúr sa väčšina cieľov stanovených v roku 2000 nedosiahla. Členským štátom sa nepodarilo zvýšiť národné investície do výskumu a vývoja na minimálne 3 % HDP, zatiaľ čo EÚ nedokázala účinne koordinovať národné a regionálne výskumné programy, aby sa vyhli duplicite úsilia a dosiahli úspory z rozsahu.

21. júla 2020, deň po tom, ako sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli na nižšom rozpočte pre program Horizont Európa, ministri pre výskum verejne podporili úsilie Európskej komisie oživiť ERA.Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 16.9.2020, autor: rpa, kpa