HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Eurokomisárka oznámila nové sankcie v oblasti výskumu pre Rusko

Aktualita

Mariya Gabriel, komisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Nové opatrenia idú o krok ďalej ako prvý súbor sankcií oznámený v marci 2022.

Európska komisia ukončí prebiehajúce grantové dohody s ruskými verejnými organizáciami, oznámila 8. apríla 2022 komisárka EÚ pre výskum Mariya Gabriel, keďže členské štáty EÚ sa dohodli na novom súbore ekonomických sankcií voči Rusku.

Podľa zverejneného vyhlásenia Európska komisia vylúči ruských partnerov z prebiehajúcich projektov v rámci Horizontu 2020, Horizontu Európa a Euratomu po tom, čo 3. marca 2022 oznámila, že iba „pozastaví“ platby ruským inštitúciám zapojeným do výskumných a inovačných projektov financovaných EÚ.

Ako uviedla Gabriel: „Požiadala som, aby sa ukončili prebiehajúce grantové dohody a následné platby ruským verejným orgánom alebo súvisiacim organizáciám.“

Ešte v marci 2022 Gabriel oznámila, že platby budú iba pozastavené, zatiaľ čo podpis nových zmlúv o grante bude pozastavený.

Nemecko bolo prvou krajinou EÚ, ktorá deň po invázii oznámila všeobecný zákaz výskumnej spolupráce. Ostatné vlády v EÚ nasledovali tento príklad a oznámili rôzne plány na zastavenie vedeckej spolupráce s Ruskom.

Podľa zverejneného plánu Komisie EÚ tiež zruší účasť ruských verejných subjektov alebo orgánov na akciách Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ale poznamenáva, že ruskí jednotlivci sa budú môcť stále uchádzať o štipendiá MSCA a Európskej rady pre výskum ( ERC), ale tieto žiadosti prejdú „dôkladným preverením podľa sankčného zoznamu EÚ“.

Gabriel tiež požiadala o ukončenie účasti ruských verejných subjektov alebo orgánov na všetkých prebiehajúcich a budúcich akciách Erasmus+. EÚ už nebude vykonávať žiadne platby ruským verejným orgánom alebo súvisiacim organizáciám.

Ruskí študenti, vedci a akademickí pracovníci budú mať naďalej nárok na krátkodobé výmeny a ruskí študenti a vedci budú mať naďalej nárok na mobilitu v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Uchádzači prejdú rovnakým procesom hodnotenia ako jednotliví kandidáti MSCA a ERC, aby sa zabezpečilo, že jednotlivci na sankčnom zozname EÚ budú diskvalifikovaní.

Nové sankcie pre vedu prichádzajú v ten istý deň, keď členské štáty EÚ dosiahli dohodu o ďalšom potrestaní Ruska po tom, čo ukrajinská vláda 24. februára 2022 objavila dôkazy o masovom zabíjaní na územiach, ktoré predtým okupovala ruská armáda od začiatku invázie. Zábery z miest na predmestí Kyjeva ukazujú, že ruská armáda vraždila civilistov a ich telá nechávala na ulici alebo ich pochovávala v masových hroboch.

Začiatkom minulého týždňa Gabriel tiež oznámila, že Komisia pripravuje balík priamej pomoci vo výške 25-miliónov EUR v podobe grantov Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ktorý bude spravovať konzorcium desiatich výskumných organizácií, univerzít a mimovládnych organizácií na pomoc výskumníkom z Ukrajiny. Európsky parlament a zainteresované strany v oblasti výskumu teraz požadujú, aby Komisia vytvorila stály fond pre ohrozených vedcov.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 11. 4. 2022, autor: rpa