HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EÚ vytvorí novú agentúru pre biomedicínsky výskum

Aktualita

Ursula Von der Leyen


Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen má ambície, aby EÚ hrala väčšiu úlohu v oblasti zdravia, s plánmi na vytvorenie novej agentúry pre biomedicínsky výskum podľa vzoru amerického Úradu pre biomedicínsky pokrokový výskum a vývoj (BARDA), posilniť Európsku agentúru pre lieky a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb a otvoriť diskusiu o zvyšovaní kompetencií EÚ v oblasti zdravia.

Neexistujú žiadne podrobnosti o financovaní alebo správe agentúry, ktorá podľa von der Leyen vytvorí strategické zásoby na ochranu pred prerušením dodávateľského reťazca, najmä pre farmaceutické výrobky.

Podporí tiež schopnosť a pripravenosť EÚ reagovať na cezhraničné hrozby a mimoriadne situácie uviedla von der Leyen.

Plán BARDA možno považovať za reakciu na kritiku riaditeľov dvoch európskych farmaceutických spoločností Pascala Soriota z AstraZeneca a Paula Hudsona zo Sanofi, ktorí uviedli, že Európa potrebuje ekvivalent BARDA, čo umožnilo spoluprácu s jedinou agentúrou rokovať o dohodách o pokročilom nákupe vakcín COVID-19 pre celé USA.

BARDA riadi operáciu „Warp Speed“, ktorú založil prezident Donald Trump s cieľom motivovať výrobcov vakcín a dodať do januára 2021 Američanom 300 miliónov dávok vakcín COVID-19.

Ďalšiu výzvu ako by mal vyzerať EU BARDA priniesol Michel Goldman, bývalý riaditeľ partnerstva EÚ a verejného výskumu v oblasti inovácií.

Von der Leyen sa vo svojom prvom prejave o stave únie od nástupu do funkcie začiatkom roka 2020 spojila s Európskym parlamentom a požadovala viac finančných prostriedkov pre nový program EÚ, EU4Health, ktorý má pomôcť členským štátom posilniť ich systém zdravotnej starostlivosti.

Európska komisia navrhla EU4Health v reakcii na skúsenosti získané počas pandémie a uviedla, že v rokoch 2021 – 2027 by mala získať 9,3-miliardy EUR. V júli 2020 to Rada Európy znížila na 1,7-miliardy EUR. Von der Leyen povedala europoslancom, že stojí za Európskym parlamentom v „boji za viac finančných prostriedkov na nápravu škrtov, ktoré urobila Európska rada“.

Von der Leyen uviedla, že v záujme zvýšenia schopností v oblasti zdravia je potrebné uviesť, že reakcia EÚ na pandémiu preukázala, že môže hrať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní plynulého toku zdravotníckeho materiálu cez hranice a spolupráci s priemyslom pri podpore výroby diagnostiky, ventilátorov a ochranných prostriedkov. Vychádzajúc z tejto pandemickej reakcie, „musíme diskutovať o otázke zdravotných kompetencií,“ uviedla von der Leyen.

Čo pridá EU?

Belgická europoslankyňa Petra de Sutter v reakcii uviedla, že programy EU4Health a Horizon Europe potrebujú vysoké rozpočty na to, aby odstránili COVID-19 a chránili pred budúcimi hrozbami. Ako dodala de Sutter: „Tieto hlavné programy sú kľúčové pre budúcu generáciu Európy a budeme za ne bojovať.“

Jan Palmowski, generálny tajomník Cechu univerzít zameraných na výskum, uviedol, že vytvorenie podobného systému BARDA je dôležitým krokom k posilneniu európskeho biomedicínskeho výskumu a hľadaniu nových kompetencií v oblasti zdravia. Ako povedal Palmowski: „Všetky tieto veci treba z hľadiska výskumu a inovácií privítať.“

Palmowski však dodal, že program EU BARDA by nemal byť financovaný z programu Horizon Europe, ktorý je už naprieč mnohými prioritami v oblasti výskumu a inovácií.

Thomas Jørgensen, vyšší politický koordinátor pri Európskej univerzitnej asociácii, požaduje viac podrobností o novej agentúre a o tom, čo môže pridať k existujúcemu biomedicínskemu výskumu v EÚ. Ako uviedol Jørgensen: Musíme zistiť, čo to je a aká je pridaná hodnota k tomu, čo už máme.


Európska komisia má vyhlásiť zmeny v európskom výskumnom priestore a zahájiť „Akčný plán digitálneho vzdelávania“ a samostatný súbor cieľov na osvieženie európskeho vzdelávania, ale ani jeden z nich nebol uvedený v prejave o stave únie. Jørgensen uviedol, že vedci a univerzity musia mať „ubezpečenie, že ide o priority EK“.Uprednostňovanie digitálnej suverenity

To, že ktorákoľvek z európskych ekonomík dokázala pokračovať v činnosti počas lock-downu, je príkladom potreby silných digitálnych sietí. Von der Leyen, ktorá o tom uvažuje, uviedla, že hospodárske oživenie je „jedinečnou príležitosťou na rozvoj koherentnejšieho európskeho prístupu k pripojiteľnosti a nasadeniu digitálnej infraštruktúry.“

EÚ investuje 8-miliárd EUR do superpočítačov vyrobených v Európe, pomôže priemyslu vyvinúť vlastné mikroprocesory novej generácie v EÚ a vybudovať európsky cloud na základe francúzsko-nemeckého projektu cloud computingu Gaia X.

V záujme lepšej ochrany osobných údajov chce EK zriadiť univerzálny bezpečný európsky systém elektronickej identity. Namiesto odovzdania údajov akejkoľvek aplikácii alebo webovým stránkam, ktoré o to požiadajú, budú môcť Európania používať svoju jedinečnú elektronickú identitu pri všetkých transakciách, od platenia daní až po prenájom bicyklov.

To privítal estónsky premiér Jüri Ratas, ktorého krajina bola v oblasti elektronickej verejnej správy priekopníkom.

Von der Leyen uviedla, že tieto samostatné projekty sa spoja do ucelenej digitálnej stratégie, ktorá zníži závislosť EÚ od zahraničných technológií. Ako dodala Von der Leyen: „Nič z toho nie je samoúčelné – ide o digitálnu suverenitu Európy v malom aj veľkom rozsahu.“Prísnejšie klimatické ciele

Pokiaľ ide o zmenu podnebia, von der Leyen oznámila prísnejšie ciele v oblasti emisií CO2 do roku 2030, čím sa posunul cieľ zo 40-percentného poklesu v porovnaní s úrovňami z roku 1990 na najmenej 55-percentný pokles. Aby sa tak stalo, komisia do leta 2021 zreviduje všetky právne predpisy EÚ v oblasti klímy a energetiky.

Výsledkom zeleného prechodu bude systémová modernizácia európskeho hospodárstva, spoločnosti a priemyslu. Von der Leyen tvrdí, že vkladá svoju dôveru malým a stredným podnikom, aby prišli s ekologickými technológiami a zabezpečili, že „môžeme mať úspešné hospodárstvo bez zničenia planéty.“

Ako uviedla von der Leyen: „Bez malých a stredných podnikov nemôžeme dosiahnuť veľký pokrok. Vieme, že sú chrbticou našej ekonomiky.” Na financovanie ekologického prechodu v nasledujúcich troch rokoch použije EÚ na ciele ekologického riešenia 37 % zo svojho fondu na obnovu vo výške 750-miliárd EUR, NextGenerationEU.

Michael Roth, nemecký minister pre záležitosti EÚ, ktorý vystúpil v mene Rady Európy, uviedol, že plány von der Leyen predstavujú „optimistickú víziu Európy“. Varoval však von der Leyen, aby neočakávala, že „rada bezvýhradne podporí všetky návrhy.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 21.9.2020, autor: rpa