HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EÚ chce nápady na reštartovanie Európskeho výskumného priestoru

Aktualita

era

Európska komisia žiada spätnú väzbu o svojom pláne na podporu koordinácie, kvality a vplyvu národných výskumných systémov. Cieľom je oživiť ERA poskytnutím „novej vízie“.

Európska komisia začala proces na reštartovanie svojej politiky Európskeho výskumného priestoru (ERA), pričom do 3. augusta 2020 vyzýva na predloženie nápadov a spätnú väzbu a sľubuje zverejnenie plánu revitalizácie ERA a podpory výskumu a inovácií v chudobnejších regiónoch EÚ v septembri 2020.

Pokrok smerom k ERA, rozsiahlemu plánu koordinácie národných systémov na jednotnom trhu s výskumom, sa „spomalil“ z niekoľkých dôvodov, uvádza sa v správe EK. Patrí medzi ne použitie „nezáväzných“ pravidiel a rozšírenie EÚ, ktoré „výrazne diverzifikovali oblasť výskumu, inovácií“ a vytvorili „nové potreby“.

Väčšina stanovených cieľov v pôvodnom pláne ERA v roku 2000 sa nedosiahla. Len málo členských štátov EÚ zvýšilo investície do výskumu a vývoja na 3 % HDP a EÚ nedokázala významne ovplyvniť národné a regionálne výskumné politiky.

Výskum a inovácie musia zohrávať kľúčovú úlohu v „ekologickom, sociálnyom a ekonomickom prechode, ktorému musí Európa čeliť“, v súlade s načrtnutým plánom ERA uverejneným EK.

Okrem nesplnenia cieľov vytýčených pred dvoma desaťročiami EK tvrdí, že kontext tohto širokého politického cieľa sa medzičasom významne zmenil po náraste digitalizácie, geopolitických zmenách, ako je rast Číny, zníženej dôvere voči odborníkom a vede a naliehavosti globálneho otepľovania.

Európska komisárka pre výskum Mariya Gabriel minulý týždeň v rozhovore pre Science | Business uviedla, že prvým problémom, ktorý by mala ERA vyriešiť, je stále rastúca priepasť v oblasti výskumu a inovácií medzi bohatšími členskými štátmi a krajinami, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004. Iba 5,5 % výskumných grantov EÚ pridelených za posledných sedem rokov išlo o projekty predložené najnovšími členmi EÚ.

Medzi priority pre revitalizáciu ERA patrí Cech európskych univerzít zameraných na intenzívny výskum medzi prioritami revitalizovaného ERA vyzýva na naliehavú ochranu akademickej slobody a autonómie univerzít v Európe „pred politickým zasahovaním a šírením dezinformácií“.

Ako dodáva univerzitná sieť so sídlom v Bruseli: „Aj keď musí tieto hodnoty aktívne chrániť, mal by ERA pôsobiť aj ako fórum na zabezpečenie toho, aby sa veda v dôsledku krízy [COVID-19] stále viac politicky nekontrolovala.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 9.7.2020, autor: rpa