HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA: Nová platforma pre COVID-19

Aktualita

Na centrálnom portáli pre komunitárne programy Funding & Tender Opportunities Portal bola spustená nová platforma Európskeho výskumného priestoru venovaná dôležitým informáciám o výskume a inováciách v súvislosti s ochorením COVID-19.

Sú tu k dispozícii aktuálne informácie o posunutí uzávierok výziev programu Horizont 2020, link na najčastejšie kladené otázky súvisiace s COVID-19 a implementáciou projektov programu Horizont 2020, či odkazy na ďalšie web stránky venujúce sa výskumu a inováciám súvisiacich s pandémiou koronavírusu.

European Research Area Corona Platform

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, zverejnené: 27.3.2020, autor: lda