Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

EIT FOOD

Aktualita

EIT FOOD predstavuje nové pan-európske partnerstvo, ktoré združuje popredné firmy, univerzity a výskumné organizácie. Jeho poslaním je podporiť inovácie, rast a tvorbu pracovných miest a vniesť Európu do stredu svetovej revolúcie v potravinách.

Viac info tu