HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT FOOD Seedbed

Aktualita

Program EIT Food Seedbed Pre-Accelerator Program podporuje začínajúcich podnikateľov v ich úsilí stanoviť, či existuje trh pre produkty alebo služby, ktoré využívajú inovatívne poľnohospodársko-potravinárske technológie.
Ide o 4 mesačný multi-lokalizačný program s tréningom a podporou až pre 20 tímov, ktorým budú poskytnuté nástroje, spojenia, mentori a odborné znalosti pre lepšie pochopenie potrieb svojich zákazníkov a a overenie ich podnikateľského zámeru.
Na záver programu budú mať účastníci možnosť vyjadriť svoj názor na skupinu odborníkov
z oblasti priemyslu, aby získali konštruktívnu spätnú väzbu. zároveň majú možnosť vyhrať jednu  z troch peňažných cien.
Viac informácií na stránke programu https://www.eitfood.eu/programmes/seedbed